Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί, Κύριε Διοικητά του  Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ),

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του (δ) σχετικού, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καταβλήθηκε εφάπαξ χρηματικό ποσό προς συμμόρφωση των (α), (β) & (γ) σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις στις αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών, όπως και η αναπροσαρμογή των τρεχουσών αποδοχών τους για τον εφεξής χρόνο.
  1. Από την εφάπαξ καταβολή του χρηματικού ποσού, και παρά την φορολόγηση, προκλήθηκαν δυσχέρειες σε μεγάλη μερίδα στρατιωτικών οι οποίοι αποκλείονταν από σχετικές κοινωνικές πρόνοιες του νόμου (απέναντι σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες), εξαιτίας της αύξησης του εισοδήματός τους για το 2018.
  1. Με το (ε) σχετικό τροποποιήθηκε το (δ) όμοιο, ώστε οι ανωτέρω κοινωνικές ομάδες να διατηρήσουν τις προνομίες τους για το 2019. Συγκεκριμένα στην παρ. 1 του Άρθρου 47 του (ε) σχετικού αναφέρεται: «1. Ειδικά για την καταβολή πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων, παροχών ή οικονομικών ενισχύσεων και την εφαρμογή λοιπών προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής ή προνοιακής πολιτικής από τους φορείς του δημόσιου τομέα, τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως 15 του ν. 4575/2018 (Α΄ 192) δεν συνυπολογίζονται στο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, εφόσον το ύψος του αποτελεί κριτήριο για τη χορήγηση ή την εφαρμογή τους».
  1. Παρά την από 03.05.2019 δημοσίευση στο ΦΕΚ (τ.Α’ 67) του (ε) σχετικού, όπως μας ενημερώνουν Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Στρατιωτικών, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), δεν προέβη στις κατά αρμοδιότητα του απαραίτητες ενέργειες/προσαρμογές με αποτέλεσμα πολλοί «δικαιούχοι» στρατιωτικοί γονείς/κηδεμόνες, να μην εισπράξουν το επίδομα παιδιού Α21 ή να εισπράττουν μικρότερα ποσά διότι εξακολουθεί να τους καταλογίζεται το ποσό των αναδρομικών ως εισόδημα για το έτος 2018.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί, Κύριε Διοικητά του  Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), 

  1. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, έτσι ώστε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), να εναρμονιστεί στις επιταγές του νόμου και να προβεί στην εξαίρεση του αναδρομικού ποσού των ένστολων, κατά τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων προκειμένου να μπορούν να εισπράξουν το Επίδομα Παιδιού Α21.
  1. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

Μετά τιμής
Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook