ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Διαβάσαμε με έκπληξη την απάντηση του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κυρίου Σκυλακάκη, προς την Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, σχετικά με την μη έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) από τα Υπουργεία Οικονομικών – Άμυνας που αφορά την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών δηλώνει ότι «με  τις  διατάξεις  της  παρ.  Β΄  του  άρθρου  127  του  μέρους  ΣΤ΄  του ν.4472/2017 προβλέπεται η χορήγηση, μεταξύ άλλων, στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας. συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα θέσπισης ειδικής υπερωριακής αποζημίωσης »

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών ότι:

   α. Σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. Δβ του του ν.4472/2017, που ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων που και ο ίδιος επικαλείται και ισχύει από την 01 Ιανουαρίου 2017 αλλά επιλέγει να μην αναφέρει, αποφασίστηκε πλέον του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και η χορήγηση του ποσού των 2,77 ευρώ/ώρα μικτά ως αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελούν νυχτερινή υπηρεσία.

   β. Τρία (3) χρόνια περίπου μετά από την ψήφιση του νόμου, οι στρατιωτικοί αναμένουν ακόμα την εφαρμογή του δηλαδή να εκδοθεί η αντίστοιχη ΚΥΑ μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών που να καθορίζει τις λεπτομέρειες χορήγησης, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα κανείς συνάδελφος να μην αποζημιώνεται για την νυχτερινή του απασχόληση.

   γ. Παρά την ρητή διατύπωση του νομοθέτη στο ανωτέρω άρθρο 127 παρ. Δβ του ν.4472/2017, που προβλέπει ότι μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, το κράτος αποφάσισε να κόψει και το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων από τους συναδέλφους που το δικαιούνταν, εντάσσοντάς το στην προκρούστεια κλίνη της «προσωπικής διαφοράς», με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι να υποστούν περαιτέρω μειώσεις στο μισθό τους.

   δ. Από το 2015 με το άρθρο 11 του ν.4336/2015 καθορίστηκε η αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού όλου του Δημοσίου Τομέα και των ΕΔ που κινείται εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, από 29,35€ στα 40,00 € ανά ημέρα. Παρ’ όλα αυτά και ενώ έχει παρέλθει διάστημα 5 ετών, η ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων στελεχών των ΕΔ παραμένει καθηλωμένη στα 29,35€ ανά ημέρα.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω δικαιολογημένα τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα:

  • Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζονται οι νόμοι και οι ήδη θεσμοθετημένες με νόμο παροχές, μόνο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ;
  • Υπάρχει ισονομία μεταξύ των Ελλήνων πολιτών;
  • Γιατί αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι των Ενόπλων Δυνάμεων ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και η Πολιτεία αρνείται να εφαρμόσει τα αυτονόητα;
  • Αλήθεια, ποια η άποψη του Υπουργείου Εργασίας για την απάντηση του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στον κοινοβουλευτικό έλεγχο για την απλήρωτη εργασία των Στρατιωτικών που την θεωρεί αυτονόητη, όταν απαιτεί από όλους τους άλλους εργοδότες την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας περί την εργασία;

Η ΠΟΜΕΝΣ υποδεικνύει και θα συνεχίσει να ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του εργοδότη να πληρώνει την αντίστοιχη αμοιβή εργασίας για τις δραστηριότητες αυτές και καλούμε το Υπουργείο Οικονομικών και τον αρμόδιο για την εργασία Υπουργείο Εργασίας να συντονιστούν και να εφαρμόσουν τα ψηφισθέντα καθώς είναι απαράδεκτο στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, της Ευρώπης και της “κανονικότητας” να υπάρχει απλήρωτη εργασία.

Η Ομοσπονδία μας, όπως έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη και στο παρελθόν ότι θα συμμετέχει με όλες τις δυνάμεις της, για την εξεύρεση των αποδοτικότερων λύσεων στα προβλήματα των στρατιωτικών και  θα συνεχίσει τον αγώνα για την καταβολή των δεδουλευμένων

Οι Στρατιωτικοί δεν ζητούν ελεημοσύνη αλλά απαιτούν τον σεβασμό και την εφαρμογή των νόμων για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης και ισονομίας μεταξύ των Ελλήνων πολιτών.

Καλούμε λοιπόν την Κυβέρνηση να προβεί στην άμεση εφαρμογή των νόμων με την έκδοση της ΚΥΑ και του Προεδρικού Διατάγματος αντίστοιχα, για την καταβολή της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης και την αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης, ως ελάχιστη αναγνώριση των πολύτιμων υπηρεσιών που προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook