Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, κατόπιν σχετικών επιστολών των Ενώσεων Στρατιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων, Θεσσαλονίκης και Ηλείας και λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές οδηγίες που εκδόθηκαν από το ΓΕΕΘΑ για τη σταδιακή άρση των μέτρων προστασίας κατά της μετάδοσης του ιού COVID-19, εκτιμά ότι θα πρέπει να εκδοθούν συγκεκριμένες αναλυτικές οδηγίες προς τις Διοικήσεις και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, προσαρμοσμένες στην μικρή «κοινωνία» των Μονάδων και των Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ. Παράλληλα θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την επάρκεια σε υλικά και προστατευτικό εξοπλισμό, ώστε το σύνολο του προσωπικού να παραμείνει «ΑΣΦΑΛΕΣ» και σε αυτή τη φάση της πανδημίας.

2. Στο πλαίσιο αυτό και ακολουθώντας το τρίπτυχο «Τήρηση Αποστάσεων – Εφαρμογή Κανόνων Υγιεινής – Χρήση Μάσκας (όπου απαιτείται)» που, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλους μας ώστε να αποφευχθεί νέα εξάπλωση του ιού COVID-19, παρακαλούμε όπως ληφθεί μέριμνα για τα κάτωθι:

    α. Έκδοση οδηγιών προς τις στρατιωτικές Διοικήσεις, λόγω της αύξησης του ποσοστού στελέχωσης των Μονάδων – Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ από τη Δευτέρα 11 Μαΐου, για τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ δύο (2) ατόμων και παραμονή ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. σε Γραφεία και λοιπούς κλειστούς εργασιακούς χώρους, σύμφωνα με αντίστοιχες οδηγίες της ειδικής επιτροπής επιστημόνων του Υπουργείου Υγείας. Σε περιπτώσεις, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να λαμβάνεται μέριμνα από τις διοικήσεις για εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού (εντός του ποσοστού στελέχωσης 70%) ή εργασία σε βάρδιες (όπου είναι εφικτό).

    β. Έκδοση οδηγιών για τον αριθμό των ατόμων που θα πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα σε κουρεία/κομμωτήρια και καταστήματα λιανικού εμπορίου (π.χ. στρατιωτικά πρατήρια), ανάλογα με το αριθμό των τετραγωνικών μέτρων, κατά αντιστοιχία με τις οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

   γ. Έκδοση αναλυτικών οδηγιών και μέτρων προστασίας για τη λειτουργία των σχολείων των Ενόπλων Δυνάμεων (π.χ. διδασκαλία, διαλλείματα μεταξύ εκπαιδευτικών ωρών, προαυλισμός σπουδαστών, εξετάσεις), κατά αντιστοιχία με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

   δ. Παραγωγή επιπλέον ποσότητας αντισηπτικού υγρού από τα στρατιωτικά εργοστάσια και εφοδιασμός των Μονάδων ώστε να υπάρχει επάρκεια στις Ένοπλες Δυνάμεις, τόσο στην παρούσα φάση, όσο και σε ενδεχόμενη επόμενη φάση εξάπλωσης του ιού.

   ε. Προμήθεια και χορήγηση προστατευτικών μασκών ή διάθεση πιστώσεων στις Μονάδες για αρχική προμήθεια υφασμάτινων μασκών για χρήση από το προσωπικό, σε λεωφορεία, στρατιωτικά πρατήρια, κυλικεία, κουρεία και λοιπούς κλειστούς χώρους.

3. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, θεωρεί αυτονόητο ότι οποιαδήποτε οδηγία έχει εκδοθεί από τα Γενικά Επιτελεία από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας στη χώρα μας και δεν έχει αναθεωρηθεί μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται στο ακέραιο. Προτείνει δε, η οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση να συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες προς τις στρατιωτικές διοικήσεις και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

            Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί.

4. Η ανταπόκριση της Πολιτικής και Στρατιωτικής μας Ηγεσίας στην αρχική φάση της προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του ιού στη χώρα μας, η άμεση προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα με τη συνεχή έκδοση οδηγιών σε συνεργασία με τις Διοικήσεις και το προσωπικό των Μονάδων, είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή της εξάπλωση του COVID-19 εντός του χώρου των Ενόπλων Δυνάμεων.

5. Με δεδομένο λοιπόν το ενδιαφέρον της Ηγεσίας για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού, θεωρούμε ότι και σε αυτή τη φάση της σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα, η προστασία της ασφάλειας του προσωπικού με την τήρηση των οδηγιών που εκδίδουν οι αρμόδιες επιστημονικές αρχές καθώς και η μέριμνα για εξασφάλιση αποθέματος σε απαραίτητα υλικά και εξοπλισμό (αντισηπτικά υγρά, προστατευτικές μάσκες) για το σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, για μια ενδεχόμενη επόμενη φάση εξάπλωσης του ιού COVID-19, θα θωρακίσει το αξιόμαχο του ανθρωπίνου δυναμικού σε μια χρονική συγκυρία όπου οι Ένοπλες Δυνάμεις εξακολουθούν να επιτελούν αδιάκοπα, ακούραστα και με αυταπάρνηση την αποστολή τους.

6. Εισηγητής θέματος: Γραμματέας Προσωπικού Ανθστής (ΕΟΠΛ) Μπέκας Γεώργιος, τηλέφ. 6983 514190

7. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377

 

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook