Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, κατόπιν σχετικών επιστολών των Ενώσεων Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Σερρών και λαμβάνοντας υπόψη την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού COVID-19 (κορωνοϊού) και σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, θεωρεί ότι, πέραν των μέτρων πρόληψης που έχουν εκδοθεί από το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία (Γ.Ε.) για όλα τα επίπεδα Διοίκησης, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα, επιπλέον κατάλληλα μέτρα προστασίας του προσωπικού.

2. Σας βεβαιώνουμε ότι, το σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και αν επιχειρεί, παραμένει προσηλωμένο στην εκπλήρωση της αποστολής του και θα συνεχίσει με τον ίδιο απαράμιλλο ζήλο, συνέπεια, υπευθυνότητα και αυταπάρνηση, να εκτελεί τα καθήκοντά του, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και κυρίως στις δοκιμαζόμενες ακριτικές περιοχές του Έβρου και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Αποτελεί όμως υποχρέωσή μας να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία του στο εργασιακό του περιβάλλον, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα εφόδια που θα το θωρακίσουν απέναντι σε κάθε υγειονομική απειλή.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αλλά και το ότι η φύση  της εργασίας δεν επιτρέπει  πολλές φορές  την απομόνωση ή την παύση κύριων καθημερινών δραστηριοτήτων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, προτείνει :

       α. Τη διάθεση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των διατιθέμενων κονδυλίων στο ΥΠ.ΕΘ.Α, και τα Γενικά επιτελεία με σκοπό την:

              (1)   Προμήθεια «μέσων ατομικής προστασίας» από τον ιό COVID-19 (μάσκες – γάντια – ειδικές στολές) για χρήση από το σύνολο του προσωπικού που απαιτείται. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάγκη για ύπαρξη:

                        (α)  Ειδικών στολών-μασκών υψηλής προστασίας για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που έρχεται σε επαφή με πιθανά κρούσματα του ιού καθώς και για όσους, από την φύση των καθηκόντων τους, καλούνται ως συνοδηγοί ή οδηγοί να μεταφέρουν ύποπτα περιστατικά στα κατά τόπους κέντρα αναφοράς.

                        (β)  Γαντιών και μασκών μιας χρήσης, για την προστασία των συναδέλφων που απασχολούνται σε χώρους εστίασης και διαμονής προσωπικού ή έρχονται σε κοντινή επαφή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (π.χ. οδηγός-συνοδηγός υπηρεσιακών οχημάτων) και σε όσους εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες.

             (2)  Προμήθεια επαρκής ποσότητας αντισηπτικών με σκοπό να τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους χώρους, χώρους εστίασης και διαμονής προσωπικού, διαδρόμους κτιρίων κλπ

            (3)   Καθημερινή απολύμανση των χώρων εστίασης και διαμονής του προσωπικού που εκτελεί υπηρεσίες και των υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και περιοδική απολύμανση των υπολοίπων κοινόχρηστων χώρων των Μονάδων – Υπηρεσιών από κατάλληλα συνεργεία.

       β. Η άμεση εξεύρεση λύσης ως προς τις προσωρινές διαθέσεις οπλιτών θητείας σε άλλες περιοχές της χώρας, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής μετακίνηση προσωπικού και ο συγχρωτισμός με προσωπικό που υπηρετεί σε άλλες περιοχές.

       γ. Η άμεση αναστολή εκτέλεσης υπηρεσιών στις δομές φιλοξενίας  μεταναστών.

       δ. Η αποφυγή του συνωστισμού  ώστε να παραμένει μόνο ένα (1) άτομο ανά 10-15 τ.μ. σε γραφεία, εργασιακούς χώρους, κυλικεία, λέσχες κλπ κλειστούς χώρους. Προς υλοποίηση αυτού και με σκοπό την επίτευξη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών εισηγούμαστε:

            (1)  Την επανεξέταση της πρότασης της ΠΟΜΕΝΣ, που διατυπώθηκε με το (β) σχετικό έγγραφο για κατανομή του συνόλου του προσωπικού των Μονάδων – Υπηρεσιών των Ε.Δ. σε δυο βάρδιες  έως το τέλος Απριλίου και χορήγηση εκ περιτροπής άδειας ειδικού σκοπού (εορταστική άδεια), ώστε να λειτουργήσουν οι Μονάδες και οι Υπηρεσίες με το άκρως απαραίτητο προσωπικό, διατηρώντας παράλληλα εφεδρεία σε περίπτωση που χρειαστεί. Επισημαίνεται ότι η υπόψη άδεια, θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους οπλίτες θητείας ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός μεγάλου αριθμού οπλιτών σε θαλάμους.

            (2) Την προσπάθεια παροχής της δυνατότητας εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο-βάρδιες (όπου είναι εφικτό).

4. Παράλληλα επισημαίνεται ότι η διεκπεραίωση των θεμάτων να γίνεται κυρίως από το γραφείο, με τη χρήση τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεδιάσκεψης, ενώ προτείνεται να εξεταστεί και ο περιορισμός του προσωπικού που επιβιβάζεται σε υπηρεσιακά οχήματα – λεωφορεία σε δρομολόγια εντός και εκτός των στρατοπέδων.

      Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5. Ο περιορισμός της διάδοσης του ιού εντός των Ε.Δ. και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του συνόλου του προσωπικού από τον ιό COVID-19, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα με τη σωρεία εγγράφων που έχουν εκδοθεί και των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί. Ωστόσο, καθώς τα δεδομένα που αφορούν στην εξάπλωση του ιού αλλάζουν καθημερινά και κρούσματα εμφανίζονται και εντός του χώρου των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτείται η συνεχής επαγρύπνηση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών για την άμεση υλοποίηση των οδηγιών των ειδικών.

6. Εισηγητές θέματος:

          – Γραμματέας Μέριμνας Προσωπικού Ανθστής (ΕΟΠΛ) Μπέκας Γεώργιος, τηλέφ.  6983 514190

          –  Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού Ασμχος (ΕΑ) Κυριάκος Αυγερινός, τηλέφ. 6983515236

 7. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377 & 6987 332853

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook