Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.Ε.Ν.Σ., με τα (γ) και (δ) σχετικά έγγραφα της, κατέθεσε τις απόψεις και προτάσεις της σε ότι αφορά το πρόβλημα των μεταθέσεων, συναδέλφων μας στρατιωτικών οι οποίοι είναι γονείς μαθητών που φοιτούν στη Β’ και Γ’ Λυκείου.
  2. Δυστυχώς όμως στις περισσότερες των περιπτώσεων, το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), έκρινε τις ενδικοφανείς προσφυγές των συναδέλφων μας, που αφορούν αυτή την κατηγορία των στρατιωτικών, αβάσιμες αγνοώντας επιδεικτικά την κρισιμότητα του μαθησιακού αυτού σταδίου, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την έκβαση της προσπάθειας συμμετοχής των τέκνων τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οδηγώντας τους σε απόγνωση.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

       3. Αδυνατώντας να κατανοήσουμε την στάση του ΓΕΣ, το οποίο επιλέγει να τηρήσει κατά τις μεταθέσεις του έτους 2019, διαφορετική στάση στην μεταθετική αντιμετώπιση των ανωτέρω συναδέλφων από τα άλλα επιτελεία προτείνουμε:

         α. Την άμεση ακύρωση των μεταθέσεων όλων όσων έχουν τέκνα που φοιτούν στην Β’ και Γ’ Λυκείου, για το έτος 2019, επιδεικνύοντας το σεβασμό της πολιτείας στους συναδέλφους και τις οικογένειες τους οι οποίοι καθημερινά με το φιλότιμο και την επαγγελματική τους επάρκεια υπηρετούν με αξιοπρέπεια την πατρίδα.

          β. Την υιοθέτηση της νομοθετικής ρύθμισης που προτάθηκε από την ΠΟΜΕΝΣ, με το (γ) σχετικό έγγραφο. Συγκεκριμένα  προτείνουμε  οριστική λύση του θέματος, με την τροποποίηση της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1α(2) του άρθρου 5 του ν.3883/2010, ως εξής:

« (ε) Την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων. Τα στελέχη που έχουν τέκνα τα οποία φοιτούν στις τάξεις της Β’ και Γ’ Λυκείου, κατόπιν δήλωσης επιθυμίας τους, παραμένουν υποχρεωτικά και κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα στο τόπο της υπηρέτησης τους, ως υπεράριθμοι ανεξαρτήτως του αριθμού και πέραν των προβλεπομένων για τον βαθμό τους θέσεων βάσει των Π.Ο.Υ. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος (διάλυση ή μεταστάθμευση Μονάδας) τοποθετείται σε οιαδήποτε στρατιωτική υπηρεσία πλησίον του τόπου διαμονής και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων».

  1. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία καθώς και για δια ζώσης συνάντηση προς ανάπτυξη των προτάσεων της Ομοσπονδίας.
  2. Χειριστές θέματος :

       Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Τχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπαθανασίου, τηλ. 6937023598, (e-mail: )

       Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377, (e-mail:)

 

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης
Υπλγός (ΤΔ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεόδωρος Κουτσίδης
Τχης (ΑΠΒ)

 

Facebook