Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.Ε.Ν.Σ., μετά από αναφορές στελεχών στην Ομοσπονδίας μας αναδεικνύει το πρόβλημα των μεταθέσεων σε στελέχη του ΣΞ τα οποία είναι γονείς μαθητών που φοιτούν στη Β και Γ Λυκείου.

  1. Κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές ρίχνονται στην μάχη των Πανελλαδικών εξετάσεων για μία θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κόποι χρόνων μετριούνται σε μερικές σελίδες. Το βασικότερο όταν κάποιο παιδί προσπαθεί να πετύχει την είσοδο του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι να υπάρχει οικογενειακή ηρεμία.
  1. Αυτήν την ηρεμία που οι περισσότερες οικογένειες προσπαθούν να διαφυλάξουν ως κόρη οφθαλμού αρκετές οικογένειες στρατιωτικών δεν μπορούν να την διατηρήσουν λόγω της ανακοίνωσης μιας απρόσμενης μετάθεσης.
  1. Δυστυχώς η φοίτηση τέκνων στρατιωτικών στην Β’ και Γ’ λυκείου αποτελεί μόνο ενισχυτικό κριτήριο για τον μη ορισμό μετάθεσης του γονέα στρατιωτικού εκείνη την χρονική περίοδο. Παρόλο που στο (α) σχετικό αναφέρεται ότι τα τέκνα που φοιτούν στη Β’ και Γ’ Λυκείου δεν πρέπει να αλλάζουν σχολικό περιβάλλον. Τα πέντε (5) μόρια που δίνονται στους συναδέρφους με το (β) όμοιο δεν είναι ικανά να αποτρέψουν μία μετάθεση.
  1. Έτσι και φέτος μετά την κοινοποίηση των μεταθέσεων εκατοντάδες συνάδελφοι στρατιωτικοί βρίσκονται σε απόγνωση. Αρκετοί σκέφτονται να μετακινηθούν μόνοι τους, να χωρίσουν την οικογένεια τους, ώστε να μην αλλάξει σχολικό περιβάλλον το παιδί τους, να μην φύγει από το φροντιστήριο που έχουν ήδη ξοδέψει χιλιάδες ευρώ τα οποία λείπουν από τον οικογενειακό προϋπολογισμό
  2. Οι στρατιωτικοί και οι οικογένειες τους αξίζουν το σεβασμό της πολιτείας διότι καθημερινά με το φιλότιμο και την επαγγελματική τους επάρκεια βρίσκονται παντού για την πατρίδα.
  3. Κατόπιν των παραπάνω προτείνουμε :

            α. Νομοθετική ρύθμιση στο Ν 3883/2010 ως  εξής: H περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1α (2) του άρθρου 5  του Ν3883/2010 τροποποιείται όπως παρακάτω :

« (ε) Την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων. Τα στελέχη που έχουν τέκνα τα οποία φοιτούν στις τάξεις της Β’ και Γ’ Λυκείου, κατόπιν δήλωσης επιθυμίας τους, παραμένουν υποχρεωτικά και κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα στο τόπο της υπηρέτησης τους, ως υπεράριθμοι ανεξαρτήτως του αριθμού και πέραν των προβλεπομένων για τον βαθμό τους θέσεων βάσει των Π.Ο.Υ. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος (διάλυση ή μεταστάθμευση Μονάδας) τοποθετείται σε οιαδήποτε στρατιωτική υπηρεσία πλησίον του τόπου διαμονής και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων».

             β. Την ακύρωση των μεταθέσεων όλων όσων έχουν τέκνα που φοιτούν στην Β’ και Γ’ Λυκείου για το έτος 2019.

  1. Ευελπιστούμε, στην θετική εξέταση του θέματος και στην ανάληψη εκ μέρους σας ενδεδειγμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών.
  1. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία καθώς και για δια ζώσης συνάντηση προς ανάπτυξη των προτάσεων της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ
  1. Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Τχης (ΠΖ) Παπαθανασίου Γεώργιος , τηλ. 6937023598 e-mail:pomensdioikitika@gmail.com

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook