Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., με την παρούσα επανέρχεται σε ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και πάνω από ένα έτος μεγάλη μερίδα των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 2. Όπως γνωρίζετε, με το Ν.4472/2017 υπήχθησαν στην Γ’ μισθολογική Κατηγορία τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με προέλευση από ΕΠΟΠ – Ο.Π.Υ.- ΕΜΘ – ΕΠΥ. Κοινό χαρακτηριστικό των εν λόγω στελεχών αποτέλεσε, προφανώς, η κατά το χρόνο εκείνο περιορισμένη δυνατότητα βαθμολογικής τους εξέλιξης, η οποία έφθανε μέχρι του βαθμού του Ανθυπασπιστή.

 3. Ωστόσο, με το Ν.4605/2019, δόθηκε στους προερχόμενους από ΕΜΘ Υπαξιωματικούς η δυνατότητα προαγωγής σε βαθμό Αξιωματικού. Η σαφής αυτή νομοθετική διαφοροποίηση στην εξέλιξη δεν αποτυπώθηκε ωστόσο και στην μισθολογική τους αντιμετώπιση. Τα στελέχη αυτά παραμένουν στην Γ’ Κατηγορία του νέου μισθολογίου (Ν.4472/2017), η οποία απευθύνεται, σύμφωνα με τη δομή και διάρθρωσή της, αποκλειστικά σε υπαξιωματικούς.».

4. Την ίδια στιγμή εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες στρατιωτικοί προελεύσεως ΕΜΘ, μετά τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.4605/2019, έχουν ήδη προαχθεί ή αναμένεται άμεσα να προαχθούν στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχους, χωρίς να λαμβάνουν αντίστοιχες αποδοχές. Αντίθετα, άλλες κατηγορίες προσωπικού μη προερχόμενες ομοίως από παραγωγικές σχολές, όπως οι εθελοντές και τις εθελόντριες των ΝΔ 445/74 και Ν. 705/77, αμείβονται με τις αποδοχές της Β’ Κατηγορίας.

5. Παρά τις συνεχείς μας παρεμβάσεις και προτάσεις πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε παρέμβαση της Πολιτείας που να αποκαθιστά την καταφανέστατη αυτή αδικία.

6. Η πρωτοβουλία της ΠΟΜΕΝΣ να προτείνει την δικαστική διεκδίκηση για την μισθολογική αδικία που υφίστανται οι συνάδελφοι προελεύσεως ΕΜΘ έχει ήδη αγκαλιαστεί από χιλιάδες συναδέλφους μας. Οι πρωτοβάθμιες Ενώσεις της ΠΟΜΕΝΣ γίνονται καθημερινά αποδέκτες του αυξημένου ενδιαφέροντος των συναδέλφων. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι η υφιστάμενη αδικία, με την κατάταξη των ΕΜΘ στη Γ’ μισθολογική κατηγορία, δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή επ’ αόριστον.

7. Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη, όσο χρονοβόρα και αν είναι, αποτελεί ύστατη αλλά αναγκαία ενέργεια, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εν λόγω στελεχών. Δεν αναιρεί όμως την πρωταρχική ευθύνη της συντεταγμένης Πολιτείας να εισακούει τα δίκαια αιτήματα, να επιλύει άμεσα τα υφιστάμενα προβλήματα και να αποκαθιστά τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται από τις διατάξεις που η ίδια νομοθετεί.

8. Με την παρούσα σας καλούμε, έστω και την ύστατη αυτή στιγμή, να επιλύσετε άμεσα το μείζον ζήτημα της μισθολογικής κατάταξης των στελεχών προελεύσεως ΕΜΘ, το οποίο επηρεάζει μάλιστα τόσο τη μισθολογική όσο και τη συνταξιοδοτική τους αντιμετώπιση. Πρέπει άμεσα να δοθεί ένα αίσιο τέλος στην αγωνία χιλιάδων στρατιωτικών και να ικανοποιηθεί ένα δίκαιο αίτημά τους, πριν οδηγηθούμε στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook