Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, διαπίστωσε με έκπληξη της, μετά από ενημέρωση που είχε από συναδέλφους Αξκους που έχουν καταταχθεί το έτος 1990, ότι η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού δεν έχει συμπεριληφθεί στους πίνακες κρίσεων έτους 2020.

2. Δυστυχώς αυτό είναι ακατανόητο, διότι οι Αξκοι υπηρετούντες στο ΣΞ, έχουν συμπεριελήφθη κανονικά στους πίνακες κρίσεων όχι όμως για το ΠΝ και ΠΑ.

3. Στο νομό 4494 /17 (Α’ 165) στο άρθρο 37 αναφέρετε η υπαγωγή στο νόμο 2439 /96 (Α’ 134), τόσο με την αναφορά του στα άρθρα του Ν. 2439/96 αλλά κυρίως με την Αιτιολογική Έκθεση, στην οποία φαίνεται η πρόθεση του Νομοθέτη να εντάξει και «Όσους συμπλήρωσαν 25ετία πραγματικής υπηρεσίας μέχρι 31-12-2015» δηλαδή  τους καταταγέντες του 1990 στον προηγούμενο Νόμο 4407/16 άρθρο 18 παρ.26, με τα όποια ευεργετήματα περιελάμβανε αυτός, προκειμένου να επέλθει η ισότητα και η πλήρη εξίσωση των Αξιωματικών ίδιας κατηγορίας και ίδιας προέλευσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

4. Η ίδια διαπίστωση αναφέρετε και στο (δ) σχετικό παρ. 2δ(6), όπου αναφέρετε συγκεκριμένα ότι «με το άρθρο 37 η ρύθμιση της  παρ.26 του άρθρου 18 του ν. 4407/2016 (Α΄134) περί υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.2439/96, που αφορούν κρίσεις και προαγωγές, επεκτείνετε και στους αξκους προερχόμενους από ΑΣΣΥ, μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ/τος 445/74(Α΄160) και μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του ν. 705/77(Α΄279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31 Δεκ.15.»

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, καλεί την στρατιωτική ηγεσία       του ΠΝ και της ΠΑ, να εφαρμόσει το αυτονόητο και να συμπεριλάβει στους πίνακες κρίσεων έτους 2020, όλους τους συναδέλφους μας  Αξκους, καταταγέντες έτους 1990, όπως αυτό έχει καθοριστεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Τχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπαθανασίου, τηλ. 6937023598, (e-mail: ) pomensdioikitika@gmail.com

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook