ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, αναφορικά με την ψήφιση της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/19, δηλώνει ότι εξ΄αρχής είχε διαφοροποιηθεί από το συγκεκριμένο άρθρο κατατέθοντας τη δική της πρόταση. Αντίθετα με κάποιους άλλους που υποστήριζαν αυτό το απαράδεκτο άρθρο, εις βάρος όλων των αποφοίτων ΑΣΣΥ (https://www.youtube.com/watch?v=hBfNOGFVy3w&t=206s 05:35 λεπτό)

Η Ομοσπονδία κατόπιν μελέτης και εκτενούς επεξεργασίας του θέματος, είχε διαπιστώσει εγκαίρως το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα που θα πρόεκυπτε εις βάρος των Αξκων εξ ΑΣΣΥ, όπως και έγινε.

Η ΠΟΜΕΝΣ συμφωνεί και συντάσσεται πλήρως με την λύση, η οποία υποδείχτηκε από τους εκπροσώπους των Συλλόγων αποφοίτων Σχολών Υπξκων όταν αυτοί κλήθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων να μιλήσουν κατά την ψήφιση του Ν.4609/19. Υπενθυμίζετε ότι η συγκεκριμένη λύση-πρόταση υιοθετήθηκε από την Ομοσπονδία μας και από την πρώτη στιγμή προωθήθηκε στην Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ ώστε να αποφευχθεί η επερχόμενη ιεραρχική ανωμαλία.

Καθημερινά η Ομοσπονδία γίνεται αποδέκτης εκατοντάδων τηλεφωνημάτων  από αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι εκφράζουν την δίκαιη αγανάκτησή τους και απαιτούν άμεση επίλυση του προβλήματος.

Σεβόμενοι το σωστό του αιτήματος σας, γνωρίζουμε τη λύση στο πρόβλημα ως ακολούθως:

Α. Στο Ν.4494/2017 (Α΄ 165), στο άρθρο 37, η μόνη παράγραφος αριθμείται ως 1. Ακολούθως εισάγεται νέα παράγραφος 2 ως έξης:

«2. Οι προερχόμενοι αξιωματικοί από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπξκων (ΑΣΣΥ) που εντάσσονται στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1, κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του Ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»

Β. Στο Ν.3883/10 (Α΄ 167), στο άρθρο 36, η παράγραφος 13Α τροποποιείται ως εξής:

«13Α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, οι αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β´ του άρθρου 2 είναι και νεότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ.»             

           Η ΠΟΜΕΝΣ δεσμεύεται να κάνει ότι απαιτείται ώστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα, καλώντας την Πολιτική Ηγεσία να παρέμβει άμεσα με νομοθετική ρύθμιση, αποκαθιστώντας την ηρεμία και την ισορροπία στις Ε.Δ.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

paratiriseis_epi_nomosxediou

Facebook