ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

                 Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

                 Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης σας, για τα ουσιαστικά θέματα που σας αφορούν, κρίνει σκόπιμο να σας υπενθυμίσει για ακόμη μία φορά, ότι όσοι έχετε εκτελέσει Φύλλα Πορείας μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας, μετά την 1/7/2019, δικαιούστε ως ημερήσια αποζημίωση 40 ευρώ και όχι 29 ευρώ, τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε υποβάλλοντας την κάτωθι συνημμένη αναφορά. (Κατεβάστε την αναφορά ΣΕ WORD)

                  Αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει εντός του έτους γιατί αφορά πιστώσεις του 2019.

                  Η Ομοσπονδία  πάντα αρωγός στις νόμιμες και δίκαιες διεκδικήσεις του εν ενεργεία Στρατιωτικού, θα είναι παρούσα και θα σας ενημερώνει μέσα από την ηλεκτρονική της σελίδα www.pomens.gr.

 

   Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook