Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) εκφράζει την ικανοποίησή της σχετικά με ενημέρωση που έλαβε από τη Διεύθυνση Υγειονομικού (Δ.ΥΓ.) της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) σύμφωνα με την οποία προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του προσωπικού της, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

2. Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος αποτελούσε και αποτελεί κύριο αίτημα της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης των στρατιωτικών και των ασφαλισμένων μελών των οικογενειών τους και κατ’ επανάληψη είχε τεθεί με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά της.

3. Με το παρόν καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης, τα στελέχη των Ε.Δ. είναι οι μοναδικοί Έλληνες πολίτες που δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν φάρμακα μέσω του συστήματος ‘’Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α.)’’. Εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις απαρχαιωμένες γραφειοκρατικές μεθόδους συνταγογράφησης, με την προϋπόθεση της προπληρωμής από τους ίδιους του συνόλου της δαπάνης και την αναμονή τουλάχιστον δύο μηνών για την επιστροφή του ποσού συμμετοχής του Δημοσίου.

 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4. Η βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των συναδέλφων, αποτελεί μείζον αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), η οποία στηρίζει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και καλούμε τα Γενικά Επιτελεία Στρατού και Ναυτικού (ΓΕΣ-ΓΕΝ) να αναλάβουν άμεσα παρόμοιες πρωτοβουλίες, με σκοπό οι Έλληνες Στρατιωτικοί και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής υποστήριξης ισότιμες αυτών των υπολοίπων πολιτών.

5. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook