ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, χαιρετίζει την απόφαση του ΓΕΣ να εφαρμόσει πλήρως τα προβλεπόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ τ.Α’ 55/11-3-20, το οποίο αποτελούσε και αίτημα της Ομοσπονδίας, αποκαθιστώντας την αίσθηση δικαίου ως προς την ίση αντιμετώπιση των εν ενεργεία Στρατιωτικών με τους υπόλοιπους εργαζομένους.

        Η ΠΟΜΕΝΣ καλεί και τα υπόλοιπα Επιτελεία να προβλέψουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 5 της σχετικής πράξης Νομοθετικού περιεχομένου, που αφορά στα μέτρα αντιμετώπισης εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook