ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ είχε επίσημη συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών – ΠΟΣ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας και στα μετοχικά ταμεία για τα οποία αναμένονται κοινές μελλοντικές πρωτοβουλίες. Ο πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ δεσμεύτηκε για την πραγματοποίηση συντονισμένων κοινών δράσεων με την ΠΟΣ προς όφελος όλων των στρατιωτικών.

  Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook