Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, κατόπιν σχετικών επιστολών των Ενώσεων Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (ΕΣΠΕΕΗΛ), Ρόδου (ΕΣΠΕΕΡ) και Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ) και λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των κρουσμάτων του ιού COVID-19 (κορωνοϊού) στη χώρας μας, αποτελεί ένα σοβαρό θέμα που χρειάζεται άμεση παρέμβαση, προτείνει τη λήψη μέτρων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία για την προστασία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες καθώς και των ατόμων που επιμελούνται άτομα με ειδικές ανάγκες.

2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε από τις ευπαθείς ομάδες να “κάτσουν σπίτι τους” (όπως δήλωσε χαρακτηριστικά) ενώ ο Υπουργός Εργασίας παρέχει τη δυνατότητα εργασίας εξ’ αποστάσεως (τηλεργασία).

3. Η προστασία από τον υιό COVID-19 των εν ενεργεία συναδέλφων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως έχουν προσδιοριστεί επίσημα από το ΕΟΔΥ και την Ιατρική κοινότητα, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός τους εκτιμάται ότι είναι τέτοιος που δεν επηρεάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και το αξιόμαχο των Μονάδων των ΕΔ.

4. Επιπρόσθετα επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 της (α) σχετικής Υπουργικής Απόφασης, προβλέπεται η χορήγηση Ειδικής άδειας με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που επιμελούνται ατόμων με ανίατα – δυσίατα νοσήματα με την κατάθεση ισχύουσας πιστοποίησης ή βεβαίωσης από κρατικό, πανεπιστημιακό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή ιατρικής γνωμάτευσης της οικείας κατά Κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων ή της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115), από την οποία προκύπτει η πάθηση του ατόμου.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5. Κατόπιν των ανωτέρω, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ εισηγείται:

      α. Τη χορήγηση ειδικής άδειας 14 ημερών και στη συνέχεια τη δυνατότητα εργασίας και παραμονής κατ’ οίκον, όταν αυτό είναι εφικτό, για όλα τα στελέχη που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες που εργάζονται σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων, με χρόνιες παθήσεις και νοσήματα, χωρίς χρέωση άδειας ή μείωση των αποδοχών τους, με σκοπό την αποφυγή εμφάνισης της νόσου και επιπλοκών αυτής μέχρι τον περιορισμό – εξάλειψη των κρουσμάτων στην περιοχή στην οποία υπηρετεί το κάθε στέλεχος.

      β.  Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που επιμελούνται ατόμων με ανίατα – δυσίατα νοσήματα και  με σκοπό την αποφυγή άσκοπης επίσκεψης τους σε δημόσια Νοσοκομεία, τη χορήγηση της ειδικής άδειας του άρθρου 21 του σχετικού για το έτος 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις Ιατρικές Βεβαιώσεις που χορηγήθηκαν πέρυσι (2019) στα προστατευόμενα τέκνα και στους οικείους αυτών, με την υποχρέωση κατάθεσης νέας επίκαιρης βεβαίωσης εντός του τρέχοντος έτους.

6. Εισηγητές θέματος:

  • Γραμματέας Μέριμνας Προσωπικού Ανθστής (ΕΟΠΛ) Μπέκας Γεώργιος, τηλέφ. 6983 514190
  • Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού Ασμχος (ΕΑ) Κυριάκος Αυγερινός, τηλέφ. 6983515236
  1.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook