ΠΟΜΕΝΣ: Πρωτοβουλία για ερευνητικό έργο από νέους επιστήμονες και φοιτητές.

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ επιθυμεί να συμβάλει στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, για τη βελτίωση των συνθηκών των εν ενεργεία στελεχών τους. Καλούμε για το σκοπό αυτό να συμβάλουν εθελοντικά νέοι επιστήμονες, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές οι οποίοι έχουν ασχοληθεί τουλάχιστον με ένα εκ των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων:

 
Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ισότητα Φύλων
Διεθνείς Σχέσεις
Εργατικό Δίκαιο

 

Από τους ενδιαφερόμενους, θα επιλεγεί ένας (1) εθελοντής, τον οποίο η Ομοσπονδία θα στηρίξει στο ερευνητικό και επιστημονικό του έργο, παρέχοντας γνώσεις, εμπειρία και πληροφορίες, ανάλογα με το αντικείμενο της έρευνας. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν από τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας, επ΄ωφελεία των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η συμμετοχή στην παρούσα πρωτοβουλία είναι αυστηρά εθελοντική, προς τούτο και η Ομοσπονδία θα απονείμει βεβαίωση πεπραγμένων και συστατική επιστολή με την ευδόκιμη παράδοση της επιστημονικής έρευνας.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση των μελετών – ερευνών σε τρεις (03) μήνες με ημερομηνία έναρξης τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν επιθυμία συμμετοχής στο  έως την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2021.

 
Διευκρινίζεται ότι τόσο οι ενδιαφερόμενοι όσο και όποιος επιλεγεί τελικώς, διατηρούν την ακαδημαϊκή και επιστημονική τους αυτονομία, και δεν αποκτούν οποιαδήποτε εργασιακή ή άλλη σχέση με την Ομοσπονδία, πέραν της εθελοντικής προσφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Facebook
Αρέσει σε %d bloggers: