Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, με αφορμή του (γ) σχετικού εγγράφου που της κοινοποίησε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.), έγινε αποδέκτρια της έντονης δυσαρέσκειας συναδέλφων στρατιωτικών του Στρατού Ξηράς.

2. Συγκεκριμένα τα (α) και (β) σχετικά καθορίζουν ότι οι πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών διαγωνισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.pothen.gr δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), όταν συμμετέχουν σε διαγωνισμούς μεγάλης αξίας όπως αναφέρονται αναλυτικά στα (α) και (β) όμοια.

3. Στη Λέσβο όπως και σε άλλα μέρη της επικράτειας, λόγω της ύπαρξης Κέντρων Υποδοχής Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) – (Hot Spot), το στρατιωτικό προσωπικό υποχρεούται να συμμετέχει αρκετά συχνά σε διαγωνισμούς σίτισης οι οποίοι λόγω της αξίας τους επιφέρουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες από τα στελέχη που συμμετέχουν σε αυτούς.

4. Πολλά στελέχη λόγω της συμμετοχής τους στους υπόψη διαγωνισμούς για πρώτη φορά, οδηγούνται υποχρεωτικά στις περισσότερες των περιπτώσεων σε λογιστικά γραφεία, για την υποβολή της δήλωσης πόθεν έσχες καταβάλλοντας οι ίδιοι το κόστος της αμοιβής, χωρίς να έχει προβλεφθεί από την υπηρεσία η επιστροφή του καταβαλλόμενου ποσού.

        Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5. Κατόπιν των παραπάνω η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ προτείνει:

            α. Να εξεταστεί η δυνατότητα υποβολής των πόθεν έσχες των στελεχών που συμμετέχουν στις επιτροπές, με την συνδρομή της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας κάθε σχηματισμού, ή

            β. Την καταβολή του χρηματικού ποσού για την υποβολή της δήλωσης πόθεν έσχες, με την προσκόμιση του παραστατικού καταβολής της δαπάνης για το σκοπό αυτό, καθόσον δεν αφορά ατομική οικονομική δραστηριότητα αλλά υποχρέωση που αφορά την υπηρεσία.

6. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ όπως το έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη, θα συμμετέχει με όλες τις δυνάμεις για την εξεύρεση των αποδοτικότερων λύσεων στα προβλήματα των στρατιωτικών, αλλά θεωρεί αδιανόητο τα στελέχη να επιβαρύνονται οικονομικά για δαπάνες που δεν είναι ατομικές αλλά αφορούν την υπηρεσία.

7. Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Οικονομικών Θεμάτων: Ταγματάρχης (ΑΠΒ)  Θεόδωρος Κουτσίδης, τηλ. 6944 055135

8. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων: Αντισμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου, τηλ. 6983502512.

        Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook