Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ενόψει του κατατεθέντος Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σας υποβάλλει προς επίλυση τις παρακάτω τεκμηριωμένες, εμπεριστατωμένες και στοιχειοθετημένες με επιχειρήματα προτάσεις και προτείνουμε να συμπεριληφθούν οι δύο (2) συνημμένες τροπολογίες για την:

      α. Αποκατάσταση της Βαθμολογικής  και  Μισθολογικής  Εξέλιξης Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων εξ ΑΣΣΥ LINK1, προκειμένου να τους απονέμεται ο αποστρατευτικός βαθμός που ορίζεται για τους αντιστοίχους τους διότι από  όλες  τις  προελεύσεις  Αξιωματικών – Υπαξιωματικών  Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας και είναι η μοναδική κατηγορία προσωπικού που έχει υποστεί βαθμολογική και μισθολογική καθήλωση, αφού δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα γενικότερα με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων.

     β. Ρύθμιση  Θεμάτων  Κρίσεων και Προαγωγών Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ του Ν.3883/2010 LINK2, που αφορά τους καταταγέντες από το έτος 1994 (Τάξεως 1996) και εντεύθεν προκειμένου να υπαχθούν στον Ν.2439/1996 οι καταταγέντες τα έτη 1994, 1995, 1996 (Τάξεων 1996, 1997, 1998), να  διευθετηθεί  το σταδιοδρομικό καθεστώς των απόφοιτων ΑΣΣΥ καταταγέντων από το έτος 1997 (Τάξεως 1999) και εντεύθεν ώστε να προάγονται, σε Λοχαγό μετά από 27 έτη (αντί 28), σε Ταγματάρχη μετά από 31 έτη (αντί 34), σε Αντισυνταγματάρχη μετά από 34 έτη (αντί 36) και σε Συνταγματάρχη μετά από 35 έτη (αντί 37), υπηρεσίας και να  τους απονέμεται ο αποστρατευτικός βαθμός του Συνταγματάρχη χωρίς προαπαιτούμενο την απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ.

2. Κατά τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του Ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/09-02-2023) διατυπώθηκε ρητά από όλα τα Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και από τους Εισηγητές του Νομοσχεδίου η ανάγκη επίλυσης των συγκεκριμένων αδικιών  μέσα από επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας LINK3,  LINK4 (16΄:14΄΄).

3. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ είναι η θεσμική εκπρόσωπος των ε.ε. στελεχών και πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ρύθμιση τέτοιου είδους αδικιών είναι προς όφελος της Υπηρεσίας διότι εξυψώνει το ηθικό που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας.

4. Εισηγητές θέματος: Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Νικόλαος Μητσάκος τηλ. 6974483724 Γραμματέας και Υπλγός (ΠΒ-ΕΥ) Κωνσταντίνος Μαστρογιαννόπουλος τηλ. 6947509268 Τομεάρχης.

5.  Χειριστής  θέματος:  Αντιπρόεδρος  Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Υπλγός (ΔΒ) Ισίδωρος Βοτσής τηλ. 6937481104.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Ασμχός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
Ανχης (EM)

 

Facebook