Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), σε συνέχεια του (γ) σχετικού (https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/571-40) επαναφέρει κατόπιν και του (δ) όμοιου εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (ΕΣΠΕΕΡ), με το οποίο εφιστάται η προσοχή για την τήρηση των υποχρεωτικών σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίας εργασίας από το σύνολο του προσωπικού των Μονάδων – Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το θέμα της διευκόλυνσης των στρατιωτικών σχετικά με την φύλαξη και μεταφορά των παιδιών τους, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα δημοτικά σχολεία, ως προς την αναπλήρωση των  ωρών απουσίας από την εργασία, ώστε να τηρείται απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από την σχετική νομοθεσία εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας.

2. Επισημαίνεται ότι :

    α.    Με το (α) σχετικό, μεταβιβάστηκε στους Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΑ, Α/ΓΕΝ η αρμοδιότητα καθορισμού του ωραρίου εργασίας του προσωπικού των Μονάδων και Υπηρεσιών αρμοδιότητας τους, που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών, αλλά για ειδικούς λόγους που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων απαιτείται η διαφοροποίηση των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας του προσωπικού τους.

    β.    Σύμφωνα με την προσθήκη «1», του παραρτήματος «ΙΑ» του (δ) σχετικού, για τα συζευγμένα στελέχη του Στρατού Ξηράς που έχουν ανήλικο τέκνο, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μεταφοράς των τέκνων τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και δημοτικά σχολεία, καθορίζονται τα εξής:

          (1) Οι Διοικήσεις όλων των Κλιμακίων να διευκολύνουν τα παραπάνω στελέχη της δύναμης τους για την μεταφορά των τέκνων τους από και προς τον χώρο του Σχολείου – Παιδικού Σταθμού, με διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης, στις περιπτώσεις που δεν επηρεάζεται η επιχειρησιακή λειτουργία της Μονάδας ή της Υπηρεσίας.

          (2)  Η κάθε Διοίκηση δύναται να λαμβάνει κατά την κρίση της μέτρα για την αναπλήρωση των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία του, ώστε να τηρείται απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από την σχετική νομοθεσία για σαράντα (40) ώρες εργασίας εβδομαδιαίως.

3. Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα οι Διοικήσεις των Μονάδων του Στρατού Ξηράς να παρέχουν ώρες διευκόλυνσης έναντι περικοπής απαλλαγών από υπηρεσία και χρέωσης κανονικών αδειών, με αναλογία μία (1) απαλλαγή για κάθε οκτώ (8) ώρες απουσίας, για τα στελέχη που επιθυμούν να κάνουν χρήση της παραπάνω ευνοϊκής ρύθμισης.

4.  Ωστόσο, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε, ότι οι συνάδελφοι μας εργάζονται ήδη πέραν του 40ώρου σε εβδομαδιαία βάση και χωρίς να λαμβάνεται αυτό υπόψη στην προσπάθεια τήρησης των αναγραφομένων στο ανωτέρω σχετικό, καθόσον:

     α.  Εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες, δύο (2) κατ ελάχιστο τον μήνα, οι οποίες μπορούν να φθάσουν έως πέντε (5) για τους Υπαξιωματικούς και έως επτά (7) υπηρεσίες το μήνα για τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

     β.  Εκτελούν εβδομαδιαία υπηρεσία σε Φυλάκια.

     γ.  Καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες πέραν του 8ώρου [π.χ κατά την ενεργοποίηση των Σημείων Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ)].

     δ.  Συμμετέχουν σε αντιπροσωπείες και αγήματα σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 5.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, κατόπιν των ανωτέρω και αφουγκραζόμενη τον έντονο προβληματισμό των μελών της, προτείνει πέραν της καταγραφής των ωρών απουσίας από την υπηρεσία, των στελεχών που θα υποβάλουν αίτημα επιθυμίας χρήσης της εν λόγω διευκόλυνσης, τα κάτωθι:

      α. Επέκταση αρχικά της δυνατότητας πουν έχουν σήμερα τα στελέχη που υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς, στη μεταφορά των παιδιών τους στο σχολείο, στο σύνολο των στελεχών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, ανεξάρτητα αν είναι συζευγμένα με συναδέλφους στρατιωτικούς και ανεξάρτητα του εργασιακού φορέα του/της συζύγου τους. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα επέκτασης της ανωτέρω δυνατότητας διευκόλυνσης των στρατιωτικών στη μεταφορά των παιδιών τους στο σχολείο, είχε τεθεί από την Ομοσπονδία μας κατά την συνάντηση μας με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/837-sunantisi-pomens-me-yfetha, λαμβάνοντας τη δέσμευση του για την έκδοση εσωτερικής διαταγής ώστε να ρυθμιστεί διακλαδικά το καθεστώς μέριμνας για εκείνες τις στρατιωτικές οικογένειες που έχουν εργαζόμενα και τα δύο μέλη τους (σύζυγοι), με ειδικότερες ρυθμίσεις δυναμικού ωραρίου που θα προβλεφθούν για τους χρόνους προσέλευσης / αποχώρησης από την Υπηρεσία.

     β.  Καταγραφή των επιπλέον ωρών εργασίας, από το προβλεπόμενο 40ωρο εβδομαδιαίως, μετά από εκτέλεση των προαναφερθέντων υπηρεσιών της παραγράφου 4 του παρόντος εγγράφου.

     γ.  Συμψηφισμό των απολεσθέντων ωρών απουσίας από την υπηρεσία, με τις πάσης φύσεως επιπλέον ώρες εργασίας από το προβλεπόμενο 40ωρο εβδομαδιαίως.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6.  Σας καλούμε να εξαντλήσετε κάθε δυνατή προσπάθεια διευκόλυνσης των συναδέλφων μας ως ένα ηθικό χρέος απέναντι στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο παρά τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ανταπεξέρχεται με τεράστια επιτυχία στο απαιτητικό του έργο, υπηρετώντας την πατρίδα σε κάθε Μονάδα του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού και ως εκ τούτου οι όποιες παροχές δεν πρέπει να ανταλλάσσονται με αφαίρεση δικαιωμάτων.

7. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook