Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ» επανέρχεται για άλλη μια φορά αναδεικνύοντας ένα από τα πολλά προβλήματα που απασχολούν τους στρατιωτικούς και προέρχεται από τον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Κατόπιν ενημέρωσης της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ», διαπιστώσαμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα στελέχη κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης της Ετήσιας Υγειονομικής Εξέτασης «Ε.Υ.Ε» στο 424 ΓΣΝΕ.

2. Συγκεκριμένα, τα κυριότερα προβλήματα που διαπιστώσαμε συνοψίζονται ως εξής:

   α. Η συγκεκριμένη εξέταση (ΕΥΕ), πραγματοποιείται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, με αποτέλεσμα το συνωστισμό και την καθυστέρηση των συναδέλφων αφού το συγκεκριμένο τμήμα καλείται να καλύψει  τόσο αυτούς που πραγματοποιούν την Ε.Υ.Ε. όσο και τα περιστατικά αρμοδιότητάς του.

   β. Οι δύο (2) Ιατροί – Ψυχολόγοι που υπηρετούν εκεί, αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των στελεχών που πραγματοποιούν Ε.Υ.Ε., με αποτέλεσμα να μεταφέρεται η συγκεκριμένη εξέταση για κάποια άλλη ημέρα με ότι συνεπάγεται αυτό σε απώλεια ωρών εργασίας.

   γ. Εντονότερο πρόβλημα παρουσιάζεται στο τμήμα της καρδιολογικής εξέτασης όπου ο ιατρός καλείται να εμπλακεί ταυτόχρονα με την εξέταση Ε.Υ.Ε, με σοβαρά καρδιολογικά περιστατικά αλλά και με προγραμματισμένα χειρουργεία.

3.Κρίνουμε απαραίτητη τη στελέχωση του συγκεκριμένου νοσοκομείου με το κατάλληλο προσωπικό, ώστε οι Ε.Υ.Ε. να πραγματοποιούνται ανεξάρτητα και εντός μίας ημέρας ώστε να αποσυμφορηθούν τα εξωτερικά ιατρεία και να αναβαθμιστεί η ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρουν.

        Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4. Τονίζουμε ότι Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται άοκνα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που μας παρέχονται και την επίλυση προβλημάτων όπως το ανωτέρω, για το οποίο σας προτρέπουμε να επιληφθείτε άμεσα προκειμένου να σταματήσει η άσκοπη ταλαιπωρία των συναδέλφων μας.

5. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook