Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, σας μεταφέρει το κλίμα έντονης δυσαρέσκειας και απογοήτευσης που επικρατεί στους συναδέλφους μας και ειδικά στο υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, ως προς την χορήγηση ή μη της Άδειας Ειδικού Σκοπού που θεσπίστηκε με την από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και επικυρώθηκε με το άρθρο 2 του (α) σχετικού.

2. Συγκεκριμένα όπως μας καταγγέλλεται, οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων αλλά και Μονάδων:

       α.    Αρνούνται σε αρκετές περιπτώσεις την χορήγηση Άδειας Ειδικού Σκοπού στο δικαιούμενο προσωπικό, κατά παρέκκλιση της κείμενης Νομοθεσίας, με την επίκληση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, ακόμη και σε μονογονεικές οικογένειες.

       β.    Προβαίνουν εσφαλμένα στην χρέωση της ανωτέρω άδειας τα Σαββατοκύριακα και κατά τις ημέρες των επίσημων αργιών, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι η άδεια χορηγείται για τις ημέρες κατά τις οποίες έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολικών Μονάδων.       

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

3.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, καλεί την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία να αναγνωρίσουν τις κοινωνικές προεκτάσεις του παραπάνω θέματος αποστέλλοντας σαφείς οδηγίες προς τις Διοικήσεις των Μονάδων, για την ορθή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας καθόσον η διακριτική ευχέρεια που επιδεικνύεται, οδηγεί στην καταστρατήγηση της σχετικής νομοθεσίας, θέτει αυτή σε ανενεργεία, αλλά και προκαλεί αδικία και κατά συνέπεια ζημία για τα στελέχη που εμπίπτουν στις διατάξεις των σχετικών νομοθεσιών.

4. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

 

Μετά τιμής
Για την Εκτελεστική Γραμματεία     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Ασμχός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook
Αρέσει σε %d bloggers: