Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.    Λίγες μέρες μετά την αιφνιδιαστική εξαγγελία της εφαρμογής του υποχρεωτικού εμβολιασμού προκειμένου και για το προσωπικό των δομών υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων και ήδη έχουν διαφανεί τα πρώτα σοβαρά προβλήματα από την εφαρμογή του.

2.    Όπως πληροφορούμαστε, στρατιωτικός που αιτήθηκε την απαλλαγή της από την υποχρέωση εμβολιασμού είδε την αίτησή της να απορρίπτεται χωρίς να γνωρίζει καν το λόγο! Συγκεκριμένα, στην σχετική απάντηση υπάρχει απλώς η επιλογή προδιατυπωμένης αιτιολογίας ότι «τα προσκομισθέντα έγγραφα δεν τεκμηριώνουν επαρκώς τον επικαλούμενο λόγο απαλλαγής από τον εμβολιασμό της Covid -19». Δηλαδή στην περίπτωση αυτή και λόγος υπάρχει, και έγγραφα προσκομίσθηκαν, ωστόσο η Επιτροπή, για άγνωστο λόγο, έκρινε πως δεν επαρκούν. Παραμένει φυσικά άγνωστο με ποια κριτήρια και ποιο ειδικό συγκεκριμένο σκεπτικό απορρίφθηκε η αίτηση της συναδέλφου, η οποία μετά από μια τέτοια απάντηση δεν γνωρίζει καν ποιο επιπρόσθετο έγγραφο έπρεπε να προσκομίσει ώστε να γίνει δεκτό το αίτημά της. Είναι δε προφανώς παράδοξο μία ή ένας στρατιωτικός να κρίνεται από όργανα μη στρατιωτικά για ζητήματα που επηρεάζουν ουσιωδέστατα την υπηρεσιακή του σταδιοδρομία. Δεν γνωρίζουμε να έχει υπάρξει αντίστοιχο προηγούμενο στο παρελθόν.

3.    Άλλο παράδειγμα της προβληματικότητας της εφαρμογής των νέων διατάξεων είναι και τούτο: Με σχετική διαταγή του ΓΕΣ ορίζεται ότι ο χρόνος αναστολής δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, παραβλέποντας ότι ο νόμος 4820/2021 στο άρθρο 206 κάνει λόγο για τη δημόσια υπηρεσία και όχι για στρατιωτική υπηρεσία, έννοια σαφώς διακριτή και διαφορετική σύμφωνα με τη νομοθεσία.

4.   Έχει ήδη διαφανεί κατά τη γνώμη μας, ότι η άκριτη εφαρμογή της υποχρεωτικότητας στο προσωπικό των Ε.Δ. που υπηρετεί σε δομές υγείας περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά επιλύει. Η αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού, τα οποία προκειμένου για τις Ένοπλες Δυνάμεις κυμαίνονται ήδη σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους, μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη ενημέρωση του προσωπικού για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και όχι με τιμωρητικές πρακτικές.

5.   Δεν είναι αργά, ακόμη και τώρα, να επανεξετάσει η Κυβέρνηση και η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία τα σχετικά μέτρα, ώστε να επιτευχθεί το πραγματικό ζητούμενο που δεν είναι άλλο από την αποτελεσματική ανάσχεση της πανδημίας.

6.   Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός  (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

 

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Ασμχός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook
Αρέσει σε %d bloggers: