Αγαπητοί Συνάδελφοι, μέλη των Δ.Σ,

           1. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Καταστατικό Σας, όπως αυτό είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, η Ένωσή σας συμμετέχει υποχρεωτικά στην «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών».

           2. Εξάλλου, ως προς τις εισφορές , στο Καταστατικό σας ορίζεται ότι «Το ύψος του ποσού της συνδρομής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών , στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά το παρόν σωματείο» και ότι «Η συνδρομή παρακρατείται από τη μισθοδοσία εκάστου μέλους του σωματείου, μέσω των οικείων οικονομικών μισθοδοτικών φορέων των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ/ΟΛΚΕΣ, ΓΕΑ/ΟΛΚΑ και ΓΕΝ/Ε’ Κλάδος), με μέριμνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών στην οποία συμμετέχει το παρόν σωματείο και προς την οποία υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου να υποβάλει το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους αναλυτική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των μελών του σωματείου» (άρθρο 7).

           3. Παρά τις ανωτέρω καταστατικές προβλέψεις, η Ένωσή σας φέρεται να συμμετέχει σε άλλη Ομοσπονδία, και συγκεκριμένα στην «Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», η οποία έχει συσταθεί μόλις το έτος 2019.

          4. Μάλιστα, επί της μισθοδοσίας των μελών σας γίνεται παρακράτηση, σε ποσό που ορίστηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Ομοσπονδίας, μέρος δε της παρακράτησης αυτής αποδίδεται σε αυτήν την Ομοσπονδία.

          5. Όλες οι ανωτέρω όμως ενέργειες και αποφάσεις δεν βρίσκονται σε αρμονία με τις καταστατικές διατάξεις της Ένωσής. Τούτο έχει ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, τα μέλη σας να επιβαρύνονται με εισφορές που έχουν οριστεί σε μεγαλύτερο ύψος από εκείνο στο οποίο ορίστηκαν οι εισφορές από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ. Παράλληλα, μέρος των εισφορών αποδίδεται σε άλλη δευτεροβάθμια Ομοσπονδία, σε πλήρη αντίθεση με τις καταστατικές διατάξεις.

           6. Ενόψει όλων των ανωτέρω, θεωρούμε ότι τα μέλη σας έχουν επιβαρυνθεί αναίτια και αντίθετα με τις Καταστατικές διατάξεις της Ένωσής σας, με εισφορές οι οποίες έχουν αποδοθεί σε διαφορετική δευτεροβάθμια Ομοσπονδία από την οριζόμενη εκ του Καταστατικού σας.

           7. Κατόπιν τούτου θεωρούμε ότι η Ένωσή σας οφείλει να επιστρέψει άμεσα στα μέλη της όλες τις εισφορές που παρακράτησε, παρά τα οριζόμενα στο Καταστατικό της, ενημερώντας μας σχετικά.

           8. Επίσης παρακαλείστε όπως εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της παρούσης, να αποστείλετε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ με κοινοποίηση στους οικονομικούς μισθοδοτικούς φορείς των Γενικών Επιτελείων, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σας.

           9. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας.

         10.  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106598115-117, e-mail: info@pomens.gr.

Μετά τιμής
Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Ασμχός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook
Αρέσει σε %d bloggers: