ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), σας γνωρίζει ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Φ.760/49/474517/Σ.61/ 05-02-20/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ και Φ.758/63/475464/Σ.179/ 20-03-20/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ   διαταγών, από 1ης Ιουνίου 2020 θα εφαρμοστεί αποκλειστικά το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, για την καταχώρηση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων, για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ λόγω ολοκλήρωσης της μεταβατικής περιόδου και των έκτακτων καταστάσεων που βιώνει η Χώρα μας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοιού, κατά την διάρκεια της οποίας θα γίνονται δεκτές και οι χειρόγραφες συνταγές στα Ατομικά Βιβλιάρια Νοσηλείας (ΑΒΝ).

Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, αποτέλεσε κύριο αίτημα της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης των στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών τους καθόσον το συγκεκριμένο θέμα είχε τεθεί μετά επιτάσεως και κατ’ επανάληψη τα τελευταία δύο χρόνια όπως αποφαίνεται και με την 28/10-2-2020 επιστολή  “δείτε εδώ”  και την από 13-2-2018 και την από 13-2-2020 ανακοίνωση  “δείτε εδώ”.

Επισημαίνεται ότι η πλήρης εφαρμογή, της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα δώσει, λόγω της αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των συνταγών, την δυνατότητα στους στρατιωτικούς όλης της χώρας να εξυπηρετούνται από το σύνολο των Φαρμακείων και όχι μόνο από τα μέχρι σήμερα συμβεβλημένα, με τα Γενικά μας Επιτελεία.

 Επιλύονται έτσι πολλά προβλήματα που προέκυπταν από την αδυναμία εξυπηρέτησης των συναδέλφων και των μελών των οικογενειών τους, από τα συμβεβλημένα φαρμακεία, σε περιπτώσεις που αυτά βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από την διεύθυνση κατοικίας τους, πολλώ δε μάλλον όταν αυτά παράμεναν κλειστά κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά την διάρκεια των οποίων παραμένουν ανοιχτά μόνο εφημερεύοντα ή διανυκτερεύοντα φαρμακεία.

Η βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των συναδέλφων, αποτελεί μείζον αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, η οποία θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση με σκοπό οι Έλληνες Στρατιωτικοί και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής υποστήριξης, ισότιμες αυτών των υπολοίπων πολιτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook