Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ», κατόπιν και σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.), έγινε αποδέκτρια της έντονης ανησυχίας και αγωνίας των στρατιωτικών που υπηρετούν στην περιοχή, καθόσον τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) συνεχίζουν να αρνούνται να καλύψουν την όποια φαρμακευτική αγωγή, μέσω της νόμιμης συμμετοχής για το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.), με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι μας να υποχρεώνονται να καταβάλουν τοις μετρητοίς, το σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης.

2.  Η Ομοσπονδία μας είναι σε θέση να γνωρίζει ότι μετά από την αρχική απόφαση του ΦΣΘ, να διακόψει από τις 01 Φεβρουαρίου 2020 τη χορήγηση φαρμάκων προς τους συναδέλφους, μας η Π.Α. έχει ικανοποιήσει εδώ και περισσότερους από δύο μήνες, όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες προς τα Μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Ωστόσο εξαιτίας τεχνικών λεπτομερειών ως προς τον τρόπο ελέγχου αποπληρωμής των υποχρεώσεων της Π.Α., απέναντι στα Φαρμακεία της Θεσσαλονίκης, καθυστερείται η επίλυση του προβλήματος σε βάρος των συναδέλφων μας.

3.  Όπως γίνεται κατανοητό η παραπάνω εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία υπηρετούν αγόγγυστα και κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες την Πατρίδα, καταβάλλοντας κανονικά τις εισφορές τους προς το Κράτος και αξιώνουν  την ισότιμη  αντιμετώπιση με το σύνολο των Ελλήνων ασφαλισμένων. Εν μέσω πανδημίας του COVID-19 αλλά και των αυξημένων υποχρεώσεων των συναδέλφων μας λόγω των γεγονότων στην Ανατολική Μεσόγειο η αποκατάσταση της ομαλής χορήγησης φαρμακευτικών αγωγών για το σύνολο του προσωπικού  και των τριών Κλάδων του ΥΠΕΘΑ και των οικογενειών τους, αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας. 

     Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

4.  Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, καλούμε την πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία να ενσκήψουν με προσοχή στο συγκεκριμένο πρόβλημα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, επίλυση του. Επιπρόσθετα ζητούμε όπως εξεταστούν όλες οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τα Γενικά Επιτελεία και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας ως προς τη δυνατότητα σύναψης νέων συμβάσεων των Φαρμακευτικών Συλλόγων με το ΥΠΕΘΑ στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται προς κάλυψη το σύνολο των στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ.

5.  Καλούμε επίσης τον Φαρμακευτικό σύλλογο Θεσσαλονίκης σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς των ασφαλισμένων στρατιωτικών να αποσύρει τις όποιες ενστάσεις υπάρχουν ως προς την εφαρμογή της σύμβασης με την Πολεμική Αεροπορία, για εύλογο χρονικό διάστημα, προχωρώντας στην απρόσκοπτη χορήγηση φαρμάκων προς τα στελέχη των ΕΔ, προκειμένου να υπάρξει ικανός χρόνος για την εξεύρεση κατάλληλης και ενδεδειγμένης λύσης.

6. Παρακαλούμε για την συναίσθηση της ευθύνης όλων μας.

7. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook