Η ΠΟΜΕΝΣ αποδέχθηκε την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUROMIL και των στρατιωτικών Ενώσεων της Ιταλίας, να συμμετάσχει στο συνέδριο με θέμα τη θεσμική εκπροσώπηση του στρατιωτικού προσωπικού την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 στη Ρώμη. Η ΠΟΜΕΝΣ μέσω της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων θα απευθύνει ομιλία για την πορεία της θεσμικής εκπροσώπησης στην Ελλάδα, στην έδρα της Ιταλικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων (CGΙL).

Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί από τις Ιταλικές Ενώσεις στρατιωτικών, τη Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων (CGIL), τον ευρωπαϊκό οργανισμό EUROMIL και άλλους θεσμικούς φορείς. Η Ιταλία βρίσκεται σε διαδικασία μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της εκπροσώπησης των στρατιωτικών τους τελευταίους μήνες. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα συλλογικά όργανα και τον κοινωνικό διάλογο στις Ένοπλες Δυνάμεις, μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο η Ιταλία θα πρέπει να πορευθεί μελλοντικά.

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook