Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ», σας ενημερώνει κατόπιν και σχετικής εισήγησης της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ), για το πρόβλημα που υφίσταται σχετικά με τη χορήγηση των αδειών των στρατιωτικών έτους 2020 και τη δυσαρέσκεια η οποία δημιουργείται στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

 2. Κατά το τρέχον έτος, λόγω της συμμετοχής τους στην αποτροπή της παράνομης εισβολής αλλοδαπών σε Έβρο και νησιά του Αιγαίου και της εμπλοκής τους στην αντιμετώπιση του Κορονοϊού COVID-19, τα στελέχη των ΕΔ κλήθηκαν να ακυρώσουν τις επιθυμίες τους ενώ επιπρόσθετα εξαιτίας των έκτακτων καταστάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, υποχρεώθηκαν να διακόψουν – αναστείλουν απόλυτα δικαιολογημένα, τις Κανονικές τους άδειες προκειμένου να συμβάλλουν τα μέγιστα στην εκπλήρωση της αποστολής τους, εργαζόμενα πολλές φορές πέραν του ωραρίου εργασίας.

3. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2020 άρθηκε μετά από χρονικά διάστημα περίπου δύο (2) μηνών το καθεστώς ανάκλησης αδειών, χωρίς την έκδοση οδηγιών της ιεραρχίας προς τους Διοικητές Μονάδων – Διευθυντές, σχετικά με την δυνατότητα παράτασης του χρόνου χορήγησης των εναπομεινάντων αδειών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των στελεχών και να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των Μονάδων – Επιστασιών. Αποτέλεσμα αυτού είναι η άνιση πολλές φορές αντιμετώπιση των στελεχών προκειμένου να εξαντλήσουν τις άδειές τους, εντός πιεστικά καθοριζομένων χρονοδιαγραμμάτων, κατάσταση που τους αδικεί για την συνεχή και έντονη προσπάθεια που κατέβαλαν.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, εισηγείται:

    α.  Την παράταση του χρόνου χορήγησης Κανονικών Αδειών έτους 2020, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021, προκειμένου να χορηγηθούν ομαλά, ώστε να αποφεύγεται η συμφόρησή τους αλλά και να μείνει ανεπηρέαστη η εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων.

    β.  Την παροχή οδηγιών προς τους Διοικητές – Διευθυντές, για εκ νέου προγραμματισμό χορήγησης των δικαιούμενων κανονικών αδειών για όλα τα στελέχη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 3 της (α) σχετικής, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του υφιστάμενου προγραμματισμού.

    γ.  Την χορήγηση των Αδειών Μικράς Διάρκειας μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020.

       Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5.  Με πίστη και αφοσίωση στις διαταγές της Πολιτικής και Στρατιωτικής μας ηγεσίας, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση στο προσωπικό, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβαση σας προς επίλυση του θέματος

6. Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΕΑ) Κυριάκος Αυγερινός, τηλέφ. 6983515236.

7. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

 

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook