Αξιότιμα μέλη της «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ» καλεί τα Ιδρυτικά μέλη της σε Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)

Πρόσκληση Ιδρυτικών Μελών «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ» σε Γενική Συνέλευση (1)

Facebook