Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, από την πρώτη στιγμή είχε ζητήσει με επιστολή της “Διαβάστε εδώ”να ενταχθεί όλο το υγειονομικό προσωπικό των ΕΔ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά και να χορηγηθεί επίδομα επικινδυνότητας, για το χρονικό διάστημα που θα αντιμετωπίζεται «η μάχη για την εξάλειψη του COVID-19 (κορωνοϊού).

Με αντίστοιχη επιστολή “Διαβάστε εδώ”ζητήσαμε την χορήγηση επιδόματος ειδικού σκοπού στους συναδέλφους μας – μαχητές των συνόρων μας στον Έβρο και τα νησιά μας.

Την 30-3-2020 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπου στο άρθρο 4 καθορίζονταν οι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δηλαδή το Υγειονομικό προσωπικό και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το υγειονομικό προσωπικό των Στρατιωτικών νοσοκομείων και οι μαχητές των συνόρων μας στον Έβρο και τα νησιά.

Η ΠΟΜΕΝΣ με επιστολή της “Διαβάστε εδώ”, επανήλθε στο ζήτημα, ζητώντας το αυτονόητο δηλαδή να συμπεριληφθούν στην χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης το υγειονομικό προσωπικό των ΕΔ και το στρατιωτικό προσωπικό που έδωσε και συνεχίζει να δίνει την μάχη στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα μας, για το χρονικό διάστημα που θα διεξάγεται «η μάχη για την εξάλειψη του COVID-19 (κορωνοϊού).

Με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας“Διαβάστε εδώ”, χαιρετήσαμε την ανταπόκριση της Κυβέρνησης για την πρόβλεψη της χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το προσωπικό των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, η οποία επιβεβαιώθηκε με την ΑΔΑ:9ΝΡΞΗ-Ε9Ρ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α ́) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της για την καταβολή της έκτακτης αυτής οικονομικής ενίσχυσης και στους συναδέλφους μας που δίνουν την μάχη τους στα σύνορά της Πατρίδας μας.

Για την  Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook