ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, μέλη των Ενώσεων Λάρισας και Μαγνησίας – Βόλου,

Δυστυχώς για άλλη μια φορά, δίαυλοι παραπληροφόρησης διαστρεβλώνουν πλήρως την πραγματικότητα και παραπληροφορούν τους στρατιωτικούς, προτρέποντάς τους μάλιστα σε ενέργειες κατά της Υπηρεσίας, για να μην φανούν τα  δικά τους λάθη και παραλήψεις.

Για την υπεύθυνη ενημέρωσή σου, η Ομοσπονδία σε ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Η παρακράτηση των συνδρομών από τη μισθοδοσία και η σχετική διαδικασία προβλέπεται ρητά στο άρθρο 30Γ παρ.12 του Ν.1264/1982, ενώ η αποχώρηση μέλους και οι οικονομικές συνέπειες αυτής ορίζεται στο άρθρο 87 του Αστικού Κώδικα.

Οι Ενώσεις Λάρισας και Μαγνησίας – Βόλου εντός του 2019 απέστειλαν στην Ομοσπονδία ονομαστικές καταστάσεις μελών τους, υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα τους,  για την διενέργεια παρακράτησης, τις οποίες η Ομοσπονδία διαβίβασε στους μισθοδοτικούς φορείς των Γενικών Επιτελείων, ως όφειλε με βάση το νόμο και τις αποφάσεις των Συνεδρίων, για την έναρξη της παρακράτησης για το 2020.

Αναφορικά με τις Γενικές Συνελεύσεις της 12.2.2020 που φέρονται να αποφάσισαν την αποχώρηση από την ΠΟΜΕΝΣ, η Ομοσπονδία ζήτησε από τις Ενώσεις Λάρισας και Μαγνησίας – Βόλου την χορήγηση νομίμως υπογεγραμμένων πρακτικών. Ήταν η στοιχειώδης υποχρέωση της Ομοσπονδίας, καθώς η δευτεροβάθμια εκπροσώπηση των στρατιωτικών της Λάρισας και της Μαγνησίας δεν μπορεί να διακοπεί με μια ανυπόγραφη ανακοίνωση, ψήφισμα ή εξώδικο.

Περαιτέρω η Ομοσπονδία ενημέρωσε τα Διοικητικά Συμβούλια Λάρισας και Μαγνησίας – Βόλου ότι η όποια απόφαση αποχώρησης, που λαμβάνεται εντός του 2020, είναι ανεξάρτητη από την παρακράτηση της συνδρομής του τρέχοντος έτους, αφού οι οικονομικές συνέπειες της αποχώρησης ισχύουν για τη λήξη του διαχειριστικού έτους. Παράλληλα, η Ομοσπονδία επεσήμανε ότι οι πρωτοβάθμιες Ενώσεις είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την σύνταξη και την ακρίβεια των ονομαστικών καταστάσεων των μελών τους.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Γίνεται αντιληπτό ότι τα Γενικά Επιτελεία προέβησαν σε παρακράτηση των εισφορών από τη μισθοδοσία εφαρμόζοντας το νόμο και με βάση τις υπογεγραμμένες από τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις ονομαστικές καταστάσεις, που διαβίβασε η Ομοσπονδία. Ως εκ τούτου, οι όποιες αναφορές είναι μάλλον καταδικασμένες να πέσουν στο κενό και ενδεχομένως να θεωρηθεί ότι επιβαρύνουν άσκοπα την Υπηρεσία.

Αν τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεών σας θεωρούν ότι υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα νομιμότητας της διαδικασίας, οφείλουν να προβούν τα ίδια στις όποιες ενέργειες και όχι να χρησιμοποιούν ως «προκάλυμμα» τους συναδέλφους, εκθέτοντάς τους σε ενδεχόμενους κινδύνους.

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Σε κάθε περίπτωση, πριν απευθυνθείς στην Υπηρεσία ή στην Ομοσπονδία μας για τα ζητήματα αυτά, πρέπει πρώτα να λάβεις ενυπόγραφη και υπεύθυνη ενημέρωση από το ΔΣ της Ένωσής σου, ώστε η όποια ενέργειά σου να βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία, και όσοι σου τα παρέχουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη της ακρίβειας τους.

Η ΠΟΜΕΝΣ σε ενημερώνει υπεύθυνα, όπως οφείλει, για κάθε ζήτημα πριν προβείς σε οποιαδήποτε ενέργεια. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεών σου μπορούν άραγε να κάνουν το ίδιο;

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook