Το ζήτησε η ΠΟΜΕΝΣ: Μπράβο στο ΓΕΣ – Εναρμόνιση της νέας ΔΙΔΑΔ!!!

 

 

Να τι είχε αιτηθεί η ΠΟΜΕΝΣ στις 13/11:

<ΠΟΜΕΝΣ:Μέτρα Προστασίας Στρατιωτικού Προσωπικού από την πανδημία του COVID-19 – Εναρμόνιση Σχετικής Νομοθεσίας.>

Facebook