Με τον ν. 4609/2019, υποτίθεται ότι μεταξύ άλλων θεμάτων του προσωπικού θα αντιμετωπιζόταν και αυτό της σταδιοδρομίας των ΕΜΘ, αφενός ρυθμίζοντας (τάχα ευεργετικά) την πρόβλεψη απότομης διακοπής της εργασιακής τους σχέσης με τις ΕΔ, λόγω των ορίων ηλικίας που προβλέπει ο ν. 445/1974 στο άρθρο 39, αφετέρου δίδοντας έναν ακόμα βαθμό κατά την αποστρατεία τους.

Τα μηνύματα που δόθηκαν, ήδη κατά την διάρκεια της διαβούλευσης του εν λόγω νόμου (4609) δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ενθαρρυντικά! Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και πιθανότατα και τα Γενικά Επιτελεία [μέσω των νομοθετικών πρωτοβουλιών αλλά και των προτάσεων ή την ανυπαρξία ενστάσεων τροποποίησης (σιωπηρή ανοχή) επί του αρχικού σχεδίου νόμου] επιθυμούσαν η εργασιακή σχέση των ΕΜΘ να μην λάβει χαρακτηριστικά υποχρεωτικής παραμονής μέχρι και την συμπλήρωση της ελάχιστης 35ετούς υπηρεσίας αλλά να εφαρμοστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν.445/1974) με προβλέψεις αποστρατείας στους κατεχόμενους βαθμούς του Αρχιλοχία και του Ανθυπασπιστή, άμα καταλήψεως των φορέων των βαθμών από τα ηλικιακά όρια των πενήντα (50) και πενήντα τεσσάρων (54) ετών αντίστοιχα.

Έτσι, επί αυτής της βάσεως, υπήρξε πρόβλεψη για το νέο καθεστώς στο οποίο θα μετέπιπτε ο σεβαστός αριθμός εκείνων των άτυχων συναδέλφων οι οποίοι θα καταλαμβάνονταν από τον συνδυασμό ορίου ηλικίας και βαθμού. Η κατάσταση ΕΟΘ θα ίσχυε πλέον και για τους ΕΜΘ (ηλικιακό και βαθμολογικό το μέτρο). Το μοντέλο παράτασης της εργασιακής τους σχέσης υπό όρους προκρίθηκε. Προς υλοποίηση του, τέθηκαν ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων (άρθρα νόμου) ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

Αυτονόητη η κατάσταση ομηρίας που θα λάμβανε χώρα, αφού, η Υπηρεσία είχε τον τελικό λόγο τόσο κατά την εξέταση του αιτήματος του ενδιαφερομένου να παραμείνει στις ΕΔ όσο και σε ενιαύσια βάση εφεξής με την περιοδική αξιολόγηση του και την πιθανότητα αποστρατείας του να ελλοχεύει.

Συνεπώς η κατάσταση ΕΟΘ δεν εξυπηρετούσε τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ΕΜΘ και κανένας σεβασμός δεν αποδιδόταν στο συνταγματικό τους δικαίωμα για κατοχύρωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος, πόσο μάλλον κατά εφαρμογή της υφιστάμενης υποχρέωσης 40ετους ασφάλισης που προβλέπουν άλλοι νομοί (εργασιακοί και συνταξιοδοτικοί) για θεμελίωση πλήρους σύνταξης. Τα όσα αναφέρονται στην «Αιτιολογική Έκθεση» δεν συμβαδίζουν καθόλου με τα παραπάνω και απλά καλύπτουν εντέχνως το ότι η αποστρατεία με την συμπλήρωση 35 ετών εργασίας θα επέλθει μόνο, αν ενωρίτερα -σε κάποια κρίση της Υπηρεσίας- δεν θα έχει ήδη αποστρατευτεί το αξιολογούμενο στέλεχος.

Ο νόμος με το που τέθηκε σε ισχύ, άρχισαν τα παρατράγουδα. Η κακή διατύπωση των επίμαχων άρθρων και η σύγχυση κατ’ αρχήν ως προς την βούληση του Νομοθέτη (και ως συνέπεια αυτών) και των ενδιαφερομένων, ΕΜΘ, δεν άργησε να φανεί.

Εξηγούμαι,

Στα άρθρα 5 & 49 (ν.4609) τέθηκε όλο το πλαίσιο λειτουργίας της κατάστασης ΕΟΘ για τους ΕΜΘ.
Τα όρια ηλικίας για αυτά τα άρθρα (αρχικά) ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ, ισχύουν, και όσοι καταλαμβάνονται στους επίμαχους βαθμούς έχουν περιορισμένες επιλογές (αν δεν θελήσουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν), χάνουν προαγωγές, μεταθέσεις στο εξωτερικό, απώλεια μισθολογικών προαγωγών (κλιμάκια) σε αντιστοιχία με τους βαθμους που χάνουν και το κυριότερο κινδυνεύουν πριν συμπληρώσουν 35 έτη υπηρεσίας να αποστρατευτούν με κρίση της Υπηρεσίας.

Κάπου εδώ όμως αρχίζει η παράνοια …

Σε επόμενο άρθρο, και συγκεκριμένα το 10, προβλέπεται ότι τα όρια ηλικίας του ν. 445/1974 ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΘ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ!!!

Μαγεία! Θαυμάσια! Δόξα τω Θεώ! Ουφ …

Μα καλά … Τι διάολο εξυπηρετούσε η ανάλωση τόσου πολύτιμου έμψυχου κεφαλαίου για την δημιουργία του άρθρου 5, όταν ο σκοπός ήταν να μην εφαρμοστεί;
Γιατί αφέθηκαν σε πανικό τόσοι οικογενειάρχες συνάδελφοι;

Υπάρχει περίπτωση να έγινε «γκάφα ολκής» και να ήθελε να πει άλλα ο ποιητής (νομοθέτης) και άλλα τελικά να νομοθετήθηκαν;

Η ίδια αντίθεση του άρθρου 5 (ως προς την πρόθεση του Νομοθέτη) εντοπίζεται και σε άλλο σημείο του, εσωτερικά. Η υποχρέωση φοίτησης σε σχολείο Ανθυπασπιστή και η εγγραφή χρόνου διοίκησης στον αυτό βαθμό είναι «εκ των ουκ άνευ» πρόβλεψη στο ίδιο άρθρο (συν 30 χρόνια υπηρεσίας και 5 στον βαθμό του Ανθυπασπιστή), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα για τους ΑΣΣΥ αποφοίτους, για την προαγωγή τους σε Αξιωματικούς.

Αυτή η τελευταία περίπτωση αν και είναι νόμος πλέον, επιχειρήθηκε να διορθωθεί όχι από νόμο -όπως μόνο μπορεί-, αλλά από «σύσκεψη» και παροχή οδηγιών από τον πολιτικό προϊστάμενο του υπουργείου (πρώην Υφυπουργός)!!! Δηλαδή, η όποια κρίση προαγωγής (πίνακες), η οποία δεν θα λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις του νόμου θα δύναται να κινδυνεύσει με ακύρωση σε κάποιο διοικητικό δικαστήριο από όποιον έχει έννομο συμφέρον να το πράξει, απλά και μόνο επειδή υπήρξε διοικητική και όχι αυθεντική «ερμηνεία» του νόμου, αν και το γράμμα του τελευταίου άλλα λέει!

Από την «καραμπόλα» αυτή αναφύονται βεβαίως και άλλες συνέπειες. Εφόσον λοιπόν τα όρια ηλικίας δεν ισχύουν, λογικό είναι αυτοί οι λίγοι που τα περίμεναν για να εξέλθουν των ΕΔ αυτοδικαίως (με όποια σύνταξη τους αναλογούσε) να μην έχουν αυτό το δικαίωμα εφεξής, αφού, αν δεν ανήκουν στους τυχερούς που συμπλήρωσαν 24.5 χρόνια το 2014, δεν θα μπορούν να φύγουν έστω την επόμενη άνοιξη (2020) με σύνταξη (για 30.5 χρόνια + 5 μάχιμης πενταετίας), οπότε θα περιμένουν την 35ετια, όποτε αυτή έλθει (συν την εξαγορά της μάχιμης πενταετίας).

Για εκείνους που έφυγαν ή δεν επέστρεψαν αν και το προβλέπει ο νόμος (προαιρετικά) με ολιγόμηνη πρόβλεψη ενέργειας (εφόσον υπάρχουν τέτοιοι) γιατί πίστεψαν πως σαν ΕΟΘ θα ήταν όμηροι και αναζήτησαν αλλού την τύχη τους, τι θα γίνει τώρα που την «πάτησαν» καθώς αποχώρησαν (ή δεν επέστρεψαν) αγνοώντας ότι τελικά μπορούσαν να μείνουν 35 έτη δίχως τον κίνδυνο με δυσμενή ετήσια κρίση να αποστρατευτούν;

Σε κάθε περίπτωση τα ελαττώματα του ν. 4609/2019 είναι πολλά και οι αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις του όχι λίγες.Χρειάζεται ΑΛΛΑΓΕΣ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ οι ΕΜΘ με βάση το άρθρο 10 Παρ. 23 του ν. 4609/2019 δεν κινδυνεύουν να αποστρατευτούν λόγω των ορίων ηλικίας του άρθρου 39 του ν. 445/1974 (και των ρυθμίσεων του ιδίου παρακάτω).

ΕΟΘ να έχουμε να λέμε ή ΕΟΘ λέμε για να έχουμε;

Ευτυχώς το δεύτερο κι ας φαίνεται να έγινε από «λάθος»!

ΠΗΓΗ: Amynanews.com

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Γ. Λέντζιος

Τομεάρχης Νομικών Θεμάτων της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ
.

 

Facebook