ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΜΕΝΣ που συνεδρίασε την 01-02-2020, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ανακοινώνει την διεξαγωγή των εργασιών του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αντιπροσώπων, που θα λάβει χώρα στην Αθήνα,  την 7η και 8η Μαρτίου 2020.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Τροποποίηση διατάξεων καταστατικού Ομοσπονδίας
  • Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
  • Προϋπολογισμός έτους
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • Εκλογές για ανάδειξη ΔΣ, Εξελεγκτικής επιτροπής, αντιπροσώπων στα Μετοχικά Ταμεία και συμβούλια μεταθέσεων
  • Συμμετοχή σε Τριτοβάθμια οργάνωση
  • Συγκρότηση επιτροπής για την σύνταξη Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
  • Λοιπά θέματα.

 

Για τo Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook