ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

           Μετά την δημοσίευση των στοιχείων που ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας Φύλων (EIGE) ,τα στοιχεία για την Ελλάδα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) είναι ο μοναδικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το έργο της είναι αποκλειστικά η Ισότητα των Φύλων .

          Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων είναι μια μοναδική μονάδα μέτρησης ,όπου μετρά την πρόοδο της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε με την πάροδο του χρόνου και κάθε χρόνο βαθμολογεί τα κράτη-μέλη βάσει βαθμολογικής κλίμακας που κυμαίνεται από το 1 έως το 100, όπου η βαθμολογία 1 σημαίνει απόλυτη ανισότητα και 100 πλήρη ισότητα. Οι βαθμολογίες βασίζονται στα κενά μεταξύ γυναικών και ανδρών και στα επίπεδα επίτευξης σε έξι βασικούς τομείς: Εργασία, Οικονομία, Γνώση, Χρόνος, Δύναμη και Υγεία, και τους Υποτομείς τους. Επίσης, ο Δείκτης φωτίζει τομείς που χρειάζονται βελτίωση, παρέχοντας μια λεπτομερή ανάλυση σε επίπεδο Ε.Ε και συμβάλει στη χάραξη πολιτικής στην Ε.Ε.

         Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Δείκτη Ισότητας των Φύλων του 2020, η Ελλάδα βρίσκεται στη τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ποσοστό 52,2% ,ενώ στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκεται η Σουηδία με 83,8% , η Δανία με 77,4% και η Γαλλία  με 75,1%.Στις τελευταίες θέσεις βρίσκεται η Σλοβακία με 55,5 % , η Ρουμανία με 54,4%, η  Ουγγαρία με 53,0% ,ενώ υπάρχουν χώρες που σημείωσαν μεγάλη βελτίωση περίπου 10 βαθμούς από το 2010, όπως η Ιταλία, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο.

        Η χώρα μας καταλαμβάνει ακόμη μία χρονιά την τελευταία θέση, από την πλευρά της προόδου στους τομείς της Ισότητας, όπου βρίσκεται 15, 7 βαθμούς κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε. Ο ρυθμός προόδου της Ελλάδας προς την επίτευξη της Ισότητας των Φύλων προχωράει με ρυθμό πάρα πολύ αργό  σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε.  Από το 2010 η βαθμολογία της αυξήθηκε κατά 3,6 μονάδες και από το 2017 αυξήθηκε κατά 1 μονάδα, ενώ η τελευταία θέση της στην κατάταξη των χωρών είναι η ίδια από το 2010. Οι ανισότητες των φύλων στην Ελλάδα εστιάζονται στους τομείς: Υγεία 84% ,Εργασία 64.4 % ,Οικονομία 72,5%, Γνώση 54,8%, Χρόνος 44,7%, Δύναμη 27% και Βία (δεν υπάρχουν δεδομένα) .

       Επίσης, ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων δείχνει τις τελευταίες τάσεις και την πρόοδο στην ισότητα των φύλων στην Ε.Ε. σε όλα τα κράτη-μέλη από το 2010. Έτσι, με βαθμολογία 67,9 στα 100, η ΕΕ βρίσκεται τουλάχιστον 60 έτη  μακριά από την επίτευξη της πλήρους ισότητας των φύλων, αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός προόδου, και καταδεικνύει πώς η Ε.Ε βελτιώνεται κατά περίπου μισό βαθμό κάθε χρόνο.

       Παραθέτουμε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που μπορείτε να δείτε τους πίνακες της μελέτης:https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/EL

      Με δεδομένο τα παραπάνω ανησυχητικά αποτελέσματα απέχουμε από την ουσιαστική ισότητα και για το λόγο αυτό χρειάζονται οριζόντιες πολιτικές.

      Η Γραμματεία Ισότητας Φύλων της ΠΟΜΕΝΣ οραματίζεται την κοινωνία των Ενόπλων Δυνάμεων βασισμένη στην Ισότητα των Φύλων και θα είναι αρωγός σε οποιαδήποτε δράση και πολιτική των Ενόπλων Δυνάμεων η οποία θα προωθεί την ‘Εμφυλη Ισότητα στον επαγγελματικό μας τομέα.

     Καλούμε όλες/ους τις/ους συναδέλφισσες/ους να εγγραφούν στις Πρωτοβάθμιες ενώσεις τους, ώστε να ενισχύσουν το σκοπό αυτό.

Σας καλούμε να αναλάβετε Δράση…

Ώστε να συντελέσουν και οι Ένοπλες Δυνάμεις στη καταπολέμηση της ΄Εμφυλης Ανισότητας.

 

Για την Γραμματεία Ισότητας Φύλων

                      Κιουρτσίδου Αικατερίνη

           Γραμματέας

Facebook