ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

EUROMIL: ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ. Τα δικαιώματα των Στρατιωτικών εν μέσω πανδημίας

Στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2020 διεξήχθη το 122ο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUROMIL, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων της ΠΟΜΕΝΣ συμμετείχε καταθέτοντας τις προτάσεις της Ομοσπονδίας και ενημερώνοντας για τις εγχώριες εξελίξεις και δράσεις.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η συμμετοχή των ΕΔ στη διαχείριση της πανδημίας του Covid-19. Oι θέσεις του EUROMIL όπως ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν έχουν ως εξής:

«Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πανδημία του COVID-19 δημιούργησε νέες προκλήσεις για τις ΕΔ. Από την αρχή αυτής της πρωτοφανούς πανδημίας, ο EUROMIL παρακολουθεί στενά τον ρόλο των ευρωπαϊκών ΕΔ στην καταπολέμηση του ιού και τη συνολική υποστήριξη που παρέχουν στο κράτος και στους πολίτες. Σε όλες σχεδόν τις χώρες, οι ΕΔ παρείχαν υλικοτεχνική και ιατρική υποστήριξη. Μεταξύ άλλων, τους ανατέθηκε η μεταφορά ιατρικών προμηθειών, η δημιουργία νέων νοσοκομειακών μονάδων και η διανομή προστατευτικού και ιατρικού εξοπλισμού. Σε ορισμένες χώρες το στρατιωτικό προσωπικό κλήθηκε να επιβάλει περιοριστικά μέτρα σε δημόσιους χώρους.

 Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, οι στρατιωτικοί αντιμετώπισαν ιδιαίτερες προκλήσεις – δυσκολίες, όπως οι ελλείψεις σε προστατευτικά μέσα και ιατρικό προσωπικό καθώς και απαιτητικά και διευρυμένα ωράρια εργασίας. Η παντελής έλλειψη αποζημίωσης για τους εμπλεκόμενους, η απουσία συγκεκριμένης ενημέρωσης και εκπαίδευσης και η καταπάτηση των εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων αύξησε ιδιαίτερα την ψυχολογική πίεση που ασκείται στο προσωπικό.

Ο EUROMIL και τα μέλη του αναγνωρίζουν ότι σε περιόδους κρίσης, οι ΕΔ οφείλουν να συνδράμουν βοηθώντας τους πολίτες και το κράτος, ωστόσο ζητούν άμεσα την προστασία αυτών που μας προστατεύουν! Ενώ ορισμένες ευρωπαϊκές ΕΔ, δεν εμπλέκονται πλέον άμεσα στον αγώνα κατά του COVID-19, άλλες εξακολουθούν ενεργά να παρέχουν υποστήριξη στις πολιτικές αρχές, χωρίς όμως το προσωπικό να λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα και υποστήριξη. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ηθικό και επηρεάζει δυσμενώς τον εργασιακό βίο. Καθώς η πανδημία μαστίζει σήμερα ακόμα πιο έντονα την Ευρώπη, ο EUROMIL υπενθυμίζει ότι οι ΕΔ δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς το ανθρώπινο δυναμικό τους και επιμένει ότι η λήψη όλων των μέτρων για την προστασία και την υποστήριξη του προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας. Η αποδοτικότητα, τα κίνητρα και το ηθικό, θα επηρεαστούν με θετικά εάν οι στρατιωτικοί γνωρίζουν ότι υπάρχει μέριμνα για αυτούς και τις οικογένειες τους.

Δυστυχώς, λίγες μόνο χώρες πραγματοποίησαν ήδη μια γενική αποτίμηση ή δημοσίευσαν βέλτιστες πρακτικές και μαθήματα που αντλήθηκαν από την εμπλοκή των ΕΔ στην κρίση του COVID-19. Ωστόσο, ο EUROMIL θεωρεί ότι είναι καιρός να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα από το πρώτο κύμα της πανδημίας, με σκοπό να βελτιώσουμε τις ΕΔ και να προετοιμαστούμε για τα επόμενα κύματα ή τις μελλοντικές πανδημίες. Ως εκ τούτου και εν όψει της νέας έξαρσης του ιού, ο EUROMIL καλεί τις πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες να σεβαστούν και να στηρίξουν έμπρακτα το στρατιωτικό προσωπικό, διασφαλίζοντας την σωστή λειτουργία των ΕΔ αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Ο οργανισμός EUROMIL καλεί τα κράτη και τους διεθνής οργανισμούς:

 α σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα του στρατιωτικού προσωπικού. Σε περιόδους κρίσης, τα κράτη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το πλαίσιο (κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή αντίστοιχο) ως δικαιολογία για να υπονομεύσουν ή να καταπατήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του στρατιωτικού προσωπικού.

 • Να ενισχύσουν το δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του διαλόγου με τους εκπροσώπους των στρατιωτικών. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των μελών των ΕΔ και ιδιαίτερα στα ωράρια εργασίας, τις αμοιβές, το καθεστώς αδειών και ανάπαυσης τους. Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικό να συνεχιστεί ο κοινωνικός διάλογος, όπου υπάρχει, και να διεξαχθούν διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των στρατιωτικών. Χώρες όπου οι ΕΔ κατάφεραν να διαχειριστούν καλύτερα το πρώτο κύμα της πανδημίας του COVID-19 ήταν αυτές στις οποίες υπάρχει σταθερός κοινωνικός διάλογος και οι στρατιωτικοί μπορούν να συζητήσουν ή να διαπραγματευτούν τις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, στις μονάδες και τα στρατόπεδα. Οι ηγεσίες πρέπει να συζητήσουν και να συμφωνήσουν για το τι σημαίνει για τα μέλη των ΕΔ να εργάζονται στο πλαίσιο μιας πανδημίας. Η επικοινωνία είναι το κλειδί. Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστά και ο EUROMIL καλεί τις χώρες να προχωρήσουν σε ευρύτερο κοινωνικό διάλογο με έργα και πράξεις.
 • Να εξασφαλίσουν ότι το στρατιωτικό προσωπικό απολαμβάνει πλήρως το δικαίωμά του στην υγεία, τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική και να βελτιώσει τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τις δράσεις σε αυτόν τον τομέα. Η υγεία όλων των εργαζομένων πρέπει να προστατεύεται στον χώρο εργασίας τους. Είναι επομένως απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι το στρατιωτικό προσωπικό έχει το δικαίωμα της ομαλής και άμεσης υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια μιας υγειονομικής κρίσης όπως αυτή. Κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, η έκθεση και η μετάδοση του ιού προς ή από τις ΕΔ πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο. Είναι επομένως απαραίτητο να υιοθετηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα προληπτικών TEST και να παρέχεται ο απαραίτητος προστατευτικός εξοπλισμός στο προσωπικό, ιδίως για εκείνους που αποστέλλονται στην πρώτη γραμμή για την υποστήριξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλων. Επίσης το στρατιωτικό προσωπικό πρέπει να διαθέτει επαρκή προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κ.α καθώς και σαφείς οδηγίες για τη χρήση τους. Πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την προληπτική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού για όλο το προσωπικό στην πρώτη γραμμή όταν θα είναι διαθέσιμα τα εμβόλια. Το προσωπικό που κινδυνεύει λόγω ηλικίας, χρόνιας νόσου ή εγκυμοσύνης και οι ευάλωτες ομάδες θα πρέπει να προστατεύονται ιδιαιτέρως και να χορηγείται ειδική άδεια σε όσους έχουν ανάγκη. Για προσωπικό το οποίο νοσεί, πρέπει να διατίθεται επαρκής ιατρική υποστήριξη, σε προσωπικό και υλικό, για τη θεραπεία του και να προβλεφθεί συγκεκριμένο πλαίσιο καραντίνας για όσους είναι πιθανώς μολυσμένοι. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η αύξηση των κονδυλίων και η καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ο EUROMIL επισημαίνει ότι η ψυχική υγεία είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στις ΕΔ. Πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ψυχολογική υποστήριξη του προσωπικού που έχει οριστεί για την εκτέλεση ασυνήθιστων καθηκόντων χωρίς να έχει συγκεκριμένη προετοιμασία κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19. Τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από αυτά. Κατά το πρώτο κύμα του COVID-19, ορισμένες χώρες είχαν ήδη παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών υποστηρίζοντας ψυχολογικά το προσωπικό τους με συνεδρίες, τηλεφωνικές γραμμές ή εργαλεία διαχείρισης άγχους και αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ομάδων υποστήριξης για τους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους.
 • Να σέβονται το δικαίωμα του στρατιωτικού προσωπικού στην πρόσβαση σε πληροφορίες και ενημέρωση. Όταν συμβαίνει μια υγειονομική κρίση, η διαφάνεια και η σωστή επικοινωνία είναι σημαντικά θέματα. Το στρατιωτικό προσωπικό πρέπει να έχει πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των συναδέλφων στο περιβάλλον στο οποίο θα κληθεί να εργαστεί. Τα δεδομένα σχετικά με τα κρούσματα και τις ιχνηλατήσεις θα πρέπει παρακολουθούνται και να δημοσιοποιούνται.
 • Να εξασφαλίζουν δίκαιες συνθήκες εργασίας ανά πάσα στιγμή. Ο EUROMIL υπογραμμίζει ότι το στρατιωτικό προσωπικό πρέπει να αντιμετωπίζεται και να προστατεύεται ισότιμα με οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο. Οι ηγεσίες πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των στρατιωτικών όσον αφορά τους επαγγελματικούς κινδύνους, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Ο EUROMIL συνιστά να υιοθετηθεί ένας σαφής και δεσμευτικός ορισμός των «εργαζομένων πρώτης γραμμής» και να διασφαλιστεί ότι το στρατιωτικό προσωπικό θα εμπίπτει πάντοτε σε αυτήν την κατηγορία και θα είναι δίκαια προστατευμένο και αμειβόμενο. Ακόμα και σε περιόδους κρίσης, το στρατιωτικό προσωπικό πρέπει να απολαμβάνει το δικαίωμά της ανάπαυσης και του ωραρίου εργασίας για να διασφαλιστεί μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η τηλεργασία, όπου είναι δυνατόν, ή η εργασία με βάρδιες θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να ρυθμίζονται μέσω διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους. Σε περιόδους πανδημίας, το στρατιωτικό προσωπικό θα πρέπει να επιτρέπεται να εργάζεται όσο το δυνατόν περισσότερο από το σπίτι, εκτός εάν απαιτείται φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκ περιτροπής εργασία θα πρέπει να οργανωθεί ώστε να μειωθεί ο αριθμός του προσωπικού στους χώρους εργασίας για να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου. Επίσης θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη μείωση της κινητικότητας του προσωπικού μεταξύ πόλεων και νομών και διασφαλιστούν αξιοπρεπείς υποδομές διαμονής για το στρατιωτικό προσωπικό. Οι στρατιωτικές υποδομές θα πρέπει γενικά να αναβαθμιστούν και να διασφαλιστεί η κοινωνική αποστασιοποίηση καθώς και η υγιεινή (επαρκής απολύμανση) σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών, των χώρων υγιεινής και των κοιτώνων. Ειδικά μέτρα για την προστασία του προσωπικού θα πρέπει να υιοθετηθούν σε περιβάλλον όπου η τήρηση αποστάσεων καθίσταται δύσκολη, όπως για παράδειγμα τα πολεμικά πλοία. Τα στρατιωτικά οχήματα του προσωπικού που εκτελούν υπηρεσίες πρέπει επίσης να απολυμαίνονται σωστά. Οδηγίες για την υγιεινή, την τήρηση αποστάσεων και τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει να δίνονται ανά πάσα στιγμή. O ιός COVID-19 πρέπει να αναγνωριστεί ως επαγγελματική ασθένεια για τους στρατιωτικούς και όσοι νοσούν να αποζημιώνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας με σκοπό τη συγκέντρωση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για την αποτελεσματική προετοιμασία και ανταπόκριση σε αντίστοιχες κρίσεις. Καθώς οι ασθένειες δεν σταματούν στα σύνορα, μια αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμός των ΕΔ θα είναι επωφελής για την ευημερία και την υγεία κάθε ευρωπαίου πολίτη. Επιπλέον, η πανδημία του COVID-19, πιθανότατα θα επιδεινώσει το περιβάλλον ασφαλείας μας τα επόμενα χρόνια, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα».

Η Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων σε συνεργασία με την Αντιπροεδρία Μέριμνας Προσωπικού της ΠΟΜΕΝΣ γνωστοποίησαν κατόπιν αιτήματος του EUROMIL τις ενέργειες κα τις προτάσεις της Ομοσπονδίας οι οποίες υιοθετήθηκαν στα πάγια αιτήματα του Οργανισμού. Οι ανασκόπηση ενεργειών και οι προτάσεις έχουν ως εξής:

EUROMIL : Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τη συμμετοχή των ΕΔ στον αγώνα κατά του COVID-19;

ΠΟΜΕΝΣ: Οι Ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να συμμετέχουν στον αγώνα κατά του COVID-19 με τη διάθεση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων αδιάκοπα καθ΄ όλη τη διάρκεια της κρίσης.

EUROMIL : Εξακολουθεί να παρέχεται ενεργά υποστήριξη στις πολιτικές αρχές ή δεν συμμετέχουν πλέον σε αυτήν την υγειονομική κρίση; Εάν εξακολουθούν να συμμετέχουν, στείλτε στη EUROMIL μια ενημέρωση για την κατάσταση σχετικά με δραστηριότητες που διεξάγονται από στρατιωτικό προσωπικό και την ύπαρξη ή απουσία μέτρων που έχουν ληφθεί για την υποστήριξή τους.

ΠΟΜΕΝΣ : Οι Ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να συμμετέχουν στον αγώνα κατά της πανδημίας με τους παρακάτω κυρίως τρόπους:

1. Σε κάθε στρατιωτικό νοσοκομείο έχει οριστεί κλινική COVID – 19 για την αντιμετώπιση περιστατικών που θα έρθουν στο νοσοκομείο και θα διαγνωστούν με τον ιό ή για όσους κολλήσουν τον ιό κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

2. Υγειονομικό Προσωπικό των ΕΔ έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη διενέργειας TEST ανίχνευσης του κορονοιού στις πύλες εισόδου της χώρας μας (Λιμάνια, Αεροδρόμια κλπ)

3. Προσωπικό των ΕΔ κυρίως γιατροί έχουν διατεθεί σε δομές υγείας του κράτους στις ακριτικές περιοχές της επαρχίας και στα νησιά για να καλύψουν τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό που υπάρχουν στα νοσοκομεία αυτών των περιοχών.

4. Εργοστάσια του στρατού συνεχίζουν να παράγουν υγειονομικό υλικό (μάσκες, αντισηπτικά κλπ) το οποίο διαθέτουν και σε πολιτικές υγειονομικές δομές

EUROMIL : Οι ΕΔ σας συζήτησαν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη δέσμευσή τους στην κρίση COVID-19 προκειμένου να βελτιωθούν; Εάν ναι, εξηγήστε σε ποια μορφή και ποιος συμμετείχε σε αυτήν τη διαδικασία; Ποια ήταν τα κύρια διδάγματα που αντλήθηκαν, οι βέλτιστες πρακτικές ή οι κύριες προκλήσεις που εντοπίστηκαν; Έχουν ήδη ανακοινωθεί νέες πολιτικές ή ενέργειες ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας;

ΠΟΜΕΝΣ : Η ΠΟΜΕΝΣ κατέθετε συνεχώς προτάσεις προς την πολιτική και την στρατιωτική μας ηγεσία για την προστασία των συναδέλφων μας

Στο πλαίσιο αυτό και ακολουθώντας το τρίπτυχο «Τήρηση Αποστάσεων – Εφαρμογή Κανόνων Υγιεινής – Χρήση Μάσκας (όπου απαιτείται)» που, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλους μας ώστε να αποφευχθεί νέα εξάπλωση του ιού COVID-19, η ΠΟΜΕΝΣ μεταξύ άλλων είχε προτείνει τα κάτωθι:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΜΕΝΣ

1. Έκδοση οδηγιών προς τις στρατιωτικές Διοικήσεις, λόγω της αύξησης του ποσοστού στελέχωσης των Μονάδων – Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, για τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ δύο (2) ατόμων και παραμονή ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. σε Γραφεία και λοιπούς κλειστούς εργασιακούς χώρους, σύμφωνα με αντίστοιχες οδηγίες της ειδικής επιτροπής επιστημόνων του Υπουργείου Υγείας.

 Σε περιπτώσεις, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να λαμβάνεται μέριμνα από τις διοικήσεις για εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού (εντός του ποσοστού στελέχωσης 70%) ή εργασία σε βάρδιες (όπου είναι εφικτό).

2. Τη διάθεση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των διατιθέμενων κονδυλίων στο ΥΠ.ΕΘ.Α, και τα Γενικά επιτελεία με σκοπό την:

                 α. Προμήθεια «μέσων ατομικής προστασίας» από τον ιό COVID-19 (μάσκες – γάντια – ειδικές στολές) για χρήση από το σύνολο του προσωπικού που απαιτείται. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάγκη για ύπαρξη:

              (1)  Ειδικών στολών-μασκών υψηλής προστασίας για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που έρχεται σε επαφή με πιθανά κρούσματα του ιού καθώς και για όσους, από την φύση των καθηκόντων τους, καλούνται ως συνοδηγοί ή οδηγοί να μεταφέρουν ύποπτα περιστατικά στα κατά τόπους κέντρα αναφοράς.

              (2)  Γαντιών και μασκών μιας χρήσης, για την προστασία των συναδέλφων που απασχολούνται σε χώρους εστίασης και διαμονής προσωπικού ή έρχονται σε κοντινή επαφή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (π.χ. οδηγός-συνοδηγός υπηρεσιακών οχημάτων) και σε όσους εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες.

      β. Προμήθεια επαρκής ποσότητας αντισηπτικών με σκοπό να τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους χώρους, χώρους εστίασης και διαμονής προσωπικού, διαδρόμους κτιρίων κλπ

      γ.  Καθημερινή απολύμανση των χώρων εστίασης και διαμονής του προσωπικού που εκτελεί υπηρεσίες και των υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και περιοδική απολύμανση των υπολοίπων κοινόχρηστων χώρων των Μονάδων – Υπηρεσιών από κατάλληλα συνεργεία.

3. Μίσθωση όσων  ξενοδοχειακών Μονάδων κριθούν απαραίτητες στην περιοχή του Νομού Έβρου και των νησιών του Αιγαίου προκειμένου να διατεθούν για τις ανάγκες στρατωνισμού των συναδέλφων μας προς αποσυμφόρηση τους από τις Μονάδες αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

4. Η άμεση εξεύρεση λύσης ως προς τις προσωρινές διαθέσεις οπλιτών θητείας σε άλλες περιοχές της χώρας, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής μετακίνηση προσωπικού και ο συγχρωτισμός με προσωπικό που υπηρετεί σε άλλες περιοχές.

5. Η άμεση αναστολή εκτέλεσης υπηρεσιών στις δομές φιλοξενίας  μεταναστών.

6.  Η αποφυγή του συνωστισμού  ώστε να παραμένει μόνο ένα (1) άτομο ανά 10-15 τ.μ. σε γραφεία, εργασιακούς χώρους, κυλικεία, λέσχες κλπ κλειστούς χώρους.:

7. Την κατανομή του συνόλου του προσωπικού των Μονάδων – Υπηρεσιών των Ε.Δ. σε δυο βάρδιες  ώστε να λειτουργήσουν οι Μονάδες και οι Υπηρεσίες με το άκρως απαραίτητο προσωπικό, διατηρώντας παράλληλα εφεδρεία σε περίπτωση που χρειαστεί.

8. Την προσπάθεια παροχής της δυνατότητας εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο-βάρδιες (όπου είναι εφικτό).

9. Παράλληλα επισημαίνεται ότι η διεκπεραίωση των θεμάτων να γίνεται κυρίως από το γραφείο, με τη χρήση τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεδιάσκεψης, ενώ προτείνεται να εξεταστεί και ο περιορισμός του προσωπικού που επιβιβάζεται σε υπηρεσιακά οχήματα – λεωφορεία σε δρομολόγια εντός και εκτός των στρατοπέδων.

10. Έκδοση αναλυτικών οδηγιών και μέτρων προστασίας για τη λειτουργία των σχολείων των Ενόπλων Δυνάμεων (π.χ. διδασκαλία, διαλλείματα μεταξύ εκπαιδευτικών ωρών, προαυλισμός σπουδαστών, εξετάσεις), κατά αντιστοιχία με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Ως κύριες προκλήσεις που απαιτήθηκε και απαιτείται να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις είναι κυρίως σε εκδηλώσεις όπου αναγκαιεί η παρουσία σημαντικού αριθμού του προσωπικού:

 • Συσκέψεις του Προσωπικού σε επίπεδο Μονάδων.
 • Σχολεία στελεχών – Παροχή εκπαίδευσης
 • Επιχειρησιακές Ασκήσεις
 • Σίτιση προσωπικού ιδιαίτερα σε Μονάδες με μεγάλο αριθμό προσωπικού
 • Μετακινήσεις στελεχών από και προς την υπηρεσία με υπηρεσιακά μέσα

 

EUROMIL : Η Ομοσπονδία σας, έχει πραγματοποιήσει ανασκόπηση σχετικά με την κρίση του COVID-19 και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής; Κλήθηκε η Ομοσπονδία σας να  συζητήσει με τις εκάστοτε αρχές με σκοπό να βελτιώσει την κατάσταση στις ΕΔ; Ενημερώστε τη EUROMIL σχετικά με τη θέση της Ομοσπονδίας σας σχετικά με τη συμμετοχή των ΕΔ στην κρίση του COVID-19.

ΠΟΜΕΝΣ : ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Κύριες προτάσεις και εισηγήσεις της Αντιπροεδρίας Μέριμνας Προσωπικού της ΠΟΜΕΝΣ κατά τη διάρκεια της κρίσης:

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1021-covid-19

 –  Η πρόταση υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση / ΥΠΕΘΑ

2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΔ (https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1025-xorigisi-adeias-eidikou-skopou-sta-stelexoi-ton-ed-logo-covid-19)

       –   Η πρόταση υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση / ΥΠΕΘΑ

 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1028-i-pomens-proteinei-epidoma-epikindynotitas-stous-maxites-tis-ygeias-entaksi-tous-sta-varea-kai-anthygieina

–   Η πρόταση υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση ως προς τη χορήγηση του επιδόματος

Σε ότι αφορά την ένταξη τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά η ΠΟΜΕΝΣ κατόπιν σχετικού αιτήματος της, προσκλήθηκε στη σχετική επιτροπή για να καταθέσει τις προτάσεις της.

α. https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1186-symmetoxi-pomens-sti-epitropi-kriseos-vareon-kai-anthygieinon-epaggelmaton

β. https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/1242-afora-olo-to-ygeionomiko-stratiotiko-prosopiko-mono-i-pomens-stin-epitropi-kriseos-vareon-kai-anthygieinon-epaggelmaton

 • ΠΟΜΕΝΣ: ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

(κατάθεση συγκεκριμένων μέτρων από την ΠΟΜΕΝΣ)

α. https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1072-pomens-metra-prostasias-stratiotikoy-prosopikoy-apo-tin-pandimia-tou-covid-19

β.  https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1112-pomens-merimna-prosopikoy-ed-gia-tin-prostasia-tou-apo-ton-covid-19

–   Σημαντικός αριθμός των προτεινόμενων μέτρων υιοθετήθηκαν από την Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ

 • ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΔ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(Απαράδεκτες οι συνθήκες υπό τις οποίες φιλοξενούνται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ), που μετακινήθηκαν από Μονάδες του εσωτερικού της Χώρας, στο Νομό Έβρο και τα νησιά του Αιγαίου, προς ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων μας εν μέσω της πανδημίας του ιού COVID-19).

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1036-pomens-metra-prostasias-gia-to-prosopiko-ton-ed-ston-evro-kai-ta-nisia-tou-aigaiou

 • ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ.

(ζητούμε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το αυτονόητο: την ακύρωση της συγκεκριμένης εμπλοκής. Να σταματήσει να διοχετεύει πολύτιμο έμψυχο δυναμικό σε εμπλοκές που ουδεμία σχέση έχουν με την αποστολή του και να επιτρέψει στα στελέχη του να εκπαιδεύονται και  να εργάζονται απρόσκοπτα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδας μας.)

α.         https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1171-pomens-amesi-akyrosi-diathesis-ygeionomikoy-prosopikoy-ton-ed-se-limania-kai-aerodromia

β.         https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1248-pomens-amesi-epistrofi-tou-ygeionomikoy-prosopikoy-e-d-apo-limania-kai-aerodromia

7.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

(Άμεση αναστολή όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα στρατόπεδα που μπορούν να θέσουν  σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των συναδέλφων μας και των οικογενειών τους)

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1064-pomens-ekpaideftikes-drastiriotites-prostasia-prosopikoy-ton-ed-apo-ton-covid-19-koronoio

Η πρόταση υιοθετήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την Στρατιωτική ηγεσία.

 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19 (ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ)

(λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19 (Κορονοιού), έχουν ληφθεί μέτρα όπως η αναστολή μετακίνησης των συναδέλφων με υπηρεσιακά λεωφορεία και συνεπώς η μετακίνηση προς τις Μονάδες πραγματοποιείται με ιδιωτικά οχήματα με δυσβάσταχτο κόστος).

α.         https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1039-eleutheri-dieleusi-stratiotikon-apo-stathmous-diodion-logo-covid19

β.         https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1060-lysi-gia-tin-eleytheri-dielefsi-ton-stratiotikon-apo-stathmoys-diodion-logo-tou-covid-19-koronoioy

Facebook