ΠΟΜΕΝΣ: Διαδικασία διεκδίκησης της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης

ΠΟΜΕΝΣ: Διαδικασία διεκδίκησης της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης

Μετά την επιτυχημένη συλλογή αγωγών για τα δώρα, σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας συνεχίζει τη διαδικασία διεκδίκησης της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης άρθρ. 127 Ν.4472/2017και, επικουρικά, του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας...
ΠΟΜΕΝΣ: Διαδικασία διεκδίκησης της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης

ΠΟΜΕΝΣ: Διαδικασία διεκδίκησης της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης

Οδηγίες νομικού συμβούλου Ομοσπονδίας για διεκδίκηση ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης Σε συνέχεια της από 26.3.2019 ενημέρωσης και της από 26.3.2019 προσφοράς μας, αναφορικά με τη διαδικασία διεκδίκησης της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης...
Facebook