28η Οκτωβρίου 1940. Μια επέτειος, μια μνήμη κι ένα χρέος.

28η Οκτωβρίου 1940. Μια επέτειος, μια μνήμη κι ένα χρέος.

Δύο είναι οι μεγάλες επέτειοι του ελληνικού έθνους. Η 25η Μαρτίου, που μας θυμίζει την επανάσταση ενάντια στον Τούρκο κατακτητή και η 28η Οκτωβρίου, που θυμίζει την αντίσταση στην Ιταλογερμανική, φασιστική επιδρομή. Το «ΟΧΙ» είναι το μέγιστο κατόρθωμα της ενότητας και...
Facebook