Μέριμνα προσωπικού. Μέτρα για την αντιμετώπιση της διάδοσης του COVID-19.

ΠΟΜΕΝΣ: Μέτρα Προστασίας Στρατιωτικού Προσωπικού από την πανδημία του COVID-19

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, κατόπιν σχετικών επιστολών των...
Facebook