Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, σας μεταφέρει κατόπιν σχετικών επιστολών της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου «ΕΣΠΕΕΛΕΣ» και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου «ΕΣΠΕΕΡ», την αγανάκτηση και το αίσθημα αδικίας που επικρατεί στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τα όσα αναφέρονται στις συμπληρωματικές οδηγίες – διευκρινήσεις του (δ) σχετικού και αφορούν την οικονομική αποζημίωση του στρατιωτικού προσωπικού που μετακινήθηκε λόγω της ανάκλησης αδειών από και προς τις νησιωτικές περιοχές της Χώρας.

2.  Ειδικότερα και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. (γ) (2) του Παραρτήματος ‘’Α΄’ του (δ) όμοιου, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του αντιτίμου εισιτηρίου από την Στρατιωτική Υπηρεσία (ΣΥ), στο μετακινούμενο για υπηρεσία στρατιωτικό προσωπικό, (εν προκειμένω στα στελέχη που υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στις μονάδες τους λόγω άρσης αδειών), από και προς τα νησιά που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου, είναι η μη αναγραφή του Μοναδικού αριθμού Νησιώτη (Μ.Α.Ν.), στα εκδοθέντα εισιτήρια.

3.  Αρχικά υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδία μας, έγκαιρα με το (γ) σχετικό, την 13 Αυγ 2020 (https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1197-i-pomens-gia-tin-anaklisi-adeion-kai-tin-merimna-prosopikoy), ζήτησε από την Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, την αποζημίωση του στρατιωτικού προσωπικού που ενώ βρισκόταν σε καλοκαιρινή άδεια, αναγκάστηκαν με το (β) όμοιο, να επιστρέψουν στις Μονάδες τους, ανταποκρινόμενοι πλήρως στην αίσθηση του καθήκοντος, ακυρώνοντας τις διακοπές τους, αφού όμως είχαν καταβάλλει το ανάλογο αντίτιμο για την αγορά των εισιτηρίων τους, προκαλώντας την άμεση και θετική ανταπόκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

4.  Επιπρόσθετα τονίζουμε ότι τα στελέχη που αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στις μονάδες τους, είχαν λάβει την προβλεπόμενη από το νόμο κανονική άδεια απουσίας και δεν απουσίαζαν για υπηρεσιακούς λόγους και ως εκ τούτου προέβησαν στην έκδοση εισιτηρίων με την διαδικασία του Μεταφορικού Ισοδύναμου, κάνοντας χρήση του δικαιώματος τους που απορρέει από το (α) σχετικό (Ν.4551/2018), όπως όλοι οι κάτοικοι των Νησιωτικών περιοχών της παραμεθορίου.

5.  Συνεπώς είναι παράλογο η υπηρεσία να απαιτεί από τους συνάδελφους μας και τις οικογένειες τους, που για διάστημα πλέον των δύο (2) μηνών ανταποκρίνονται στις έκτακτες συνθήκες, απασχολούμενοι πολύ πέραν του ωραρίου εργασίας, Σαββατοκύριακα και αργίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανταποκρινόμενοι με σθένος και υπερηφάνεια στο εθνικό κάλεσμα να διασφαλίσουν την ακεραιότητα της Πατρίδας, να επωμιστούν οι ίδιοι το κόστος της επιφυλακής των Ενόπλων Δυνάμεων, καταβάλλοντας χρήματα από τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό που δεν τους περισσεύουν λόγω της αναγραφής του Μοναδικού αριθμού Νησιώτη (Μ.Α.Ν.), στα εκδοθέντα εισιτήρια.

           Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6.  Κατόπιν των παραπάνω, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για την μη εφαρμογή των παρ (γ) (2) και (ε) του Παραρτήματος ‘’Α΄’ του (γ) όμοιου, για τα στελέχη των παραμεθορίων νήσων που έκαναν χρήση του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την έκδοση των εισιτηρίων τους, έτσι ώστε να καταστεί  δυνατή η αποζημίωση τους.

7.  Δεν είναι δυνατό  να ζητά το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), από τους Έλληνες στρατιωτικούς να αποπληρώσουν οι ίδιοι, τις όποιες νομικές στρεβλώσεις προκύπτουν, όχι λόγω των δικών τους παραλείψεων, αλλά ως συνέπεια και εξ αιτίας εκδοθέντων αποφάσεων των θεσμικών οργάνων του Κράτους τις οποίες κλήθηκαν να εκτελέσουν.

8.  Εισηγητής Θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων: Ταγματάρχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης, τηλ. 6944 055135 και Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας: Επχιας (Τ.ΠΖ) Αντώνιος Καρτσωνάκης, τηλ.  6951369806.

9.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook