Σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας μας με θέμα τη διαδικασία των αρχαιρεσιών της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ»  (που μπορείτε να διαβάσετε εδώ) σας ενημερώνουμε

ότι η ψηφοφορία όπου θα εκλέξουμε, όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα για την αντιπροσώπευση των Στρατιωτικών της Λέσβου θα διεξαχθεί όπως σας είχαμε ενημερώσει, την  04 Αυγούστου 2019, στα Γραφεία του Δήμου Λέσβου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17  Μυτιλήνη, από τις 11:30 έως 17:00 (εκτός αν ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία νωρίτερα).

υπενθυμίζεται ότι
:
 

Κατά τη Γενική Συνέλευση δύναται τα απόντα Ιδρυτικά μέλη, να αντιπροσωπευθούν με υπεύθυνη δήλωση από τα παρόντα. Η αντιπροσώπευση γίνεται με την αναλογία ένα (1) προς ένα (1) μέλος. Στην υπεύθυνη δήλωση  να αναφέρεται το Ιδρυτικό μέλος που θα αντιπροσωπεύει το απών και να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από το διοικητή της Μονάδας όπως προβλέπεται με το Άρθρο 11 παρ του καταστατικού. (συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση)
Όσοι εκ των Ιδρυτικών μελών επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για κάποιο από τα όργανα της «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ» να το δηλώσουν έγκαιρα έως την 31 Ιουλίου 19 και ώρα 23:59). 
 
 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΏΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ  ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΝ 
«Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ»
 

 

Η Δύναμη της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ είσαστε ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ!!,

Ισχύς εν τη ενώσει!!

Μετά τιμής
Για την Εκτελεστική Γραμματεία

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης
Υπλγός (ΤΔ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σταμάτιος Κατσαμπής
Ανθσγός (ΤΕΑ)

 

Facebook