ΠΟΜΕΝΣ: Ένταξη στην Β’ μισθολογική κατηγορία των Αξκων προέλευσης ΕΜΘ.

ΠΟΜΕΝΣ: Ένταξη στην Β’ μισθολογική κατηγορία των Αξκων προέλευσης ΕΜΘ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ               Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ ως θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, επανέρχεται στο πολύ σοβαρό θέμα αυτό της ένταξης στην Β μισθολογική κατηγορία των Μονίμων αξιωματικών προέλευσης ΕΜΘ,...
Facebook